ترشک rumex sp (کدمطلب۱۰۰۶)

گیاهی پایادارای2پایه ویک ریشه اصلی که برروی ان جوانه هاوساقه های زیرزمینی خزنده تولیدمی شودمعمولادرخاکهای اسیدی وشنی تاشنی لومی باآهک رویش داردکه توسط بذرتکثیروانتشارمی یابد

برگها:اولین برگ به شکل بیضی ودومین برگ لوزی شکل می باشد

ساقه:بارشدافراشته وارتفاع متوسط40cmبدون کرک

گلها:بسیارکوچک به رنگ زرددرآرایش خوشه ای کم گل

دوره رویش:بهارتاتابستان

دوره گلدهی:اواخربهارتاتابستان وتعدادبذردرهرگیاه5000میباشد

مناطق انتشاردرجهان:همه جاجزمناطق گرمسیری

مناطق انتشاردرایران:اطراف تهران-شمال وغرب ایران

ترشک        rumex  sp

/ 1 نظر / 16 بازدید
مسافر

سلام مهدی جان در وب شما اطلاعات ارزنده ای هست اگر امکان دارد موارد مصرف هر کدام را نيز ذکر بفرماييد فکر می کنم ترشک برای روی زخم خوب باشد البته مطمئن نيستم ممنون از حضور گرمت