یولاف وحشی

یولاف وحشی

نام علمی:Avena ludoviciana
نام تیره:Gramineae
نام فارسی: یولاف وحشی
نام انگلیسی:Winter wild-oat


گیاهی یک ساله، خوشه افشان کاملا شبیه یولاف زراعی، نیاز به خاک های سنگین، غنی از ازت در مکان هایی با زمستان ملایم رویش دارد.
دوره رویش: پاییز، زمسان و اوایل بهار
برگ های کوتیلدونی: قوی به رنگ سبز
برگ های شاخه: برگ های جوان پیچیده، برگ ها بدون گوشوارک به عرض 15-5 میلی متر و بلندی انها تا 60 سانی متر، به رنگ سبز، بدن کرک با حاشیه زبر، زائده لیگول دراز و ریشک دار
ساقه توخالی: افراشته، قوی ، به بلندی 180-60 سانتی متر گل: سنبله ها معمولا با سه گل آویزان در خوشه های ازاد، پوسته غلاف در قاعده با کرک های بلند، قسمت پایین زائده دانه مودار
دوره گلدهی: تابستان
مشخصات دانه: طول 12 میلی متر، پهنا 3 میلی متر و قطر 2 میلی متر، پوشیده از تارهای نقره ای سفید رنگ بلند و براق، گلومل خارجی دارای دنده و یک زائده، به فرم بیضی، انتها کمی کج، ریشک از پایین تر از گلومل خارجی شروع و خیلی واضح تا محل انحنائ می چرخد و در این محل به رنگ قهوه ای مایل به سیاه است.گلومل داخلی کوچکتر از گلومل خارجی بوده که با لبه های خود گلومل داخلی را در بر می گیرد، رنگ سطح خارجی زرد تا قهوه ای روشن است.
منطقه انتشار در ایران: گرگان، گنبد، بجنورد، آذربایجان، کردستان، کرمان، خوزستان، فارس، تهران و . . .

/ 0 نظر / 106 بازدید