فیلم آموزشی پرورش قارچ دکمه ای ق3

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : پرورش قارچ دکمه ای

مدت : سه قسمت

توضیحات : دانلود قسمت سوم ٣

دانلود مقاله شماره ١٠۵

/ 0 نظر / 150 بازدید