نخودها هم بانکي شده اند

دسته مقاله : زراعت حبوبات - زراعت صنعتی - غلات

در سايتي خواندم که مصرف حبوبات مي تواند عوارض حاصل از پيري را به تاخير اندازد و از آنجا که اين دسته از مواد خوراکي فيبروپروتئين زيادي دارند، مصرف آنها توصيه مي شود.
در جايي ديگر هم خواندم به جاي هر 30گرم گوشت با چربي متوسط، مي توان از يک عدد تخم مرغ يا يک فنجان حبوبات پخته يا يک دوم فنجان حبوبات خام استفاده کرد.
در جايي ديگر هم به اين آمار قابل تامل برخوردم که با وجود اين که ايران از نظر سطح زير کشت و توليد حبوبات در دنيا به ترتيب در رده هاي 13و 18قرار گرفته ، اما از نظر توليد در واحد سطح و بازده استفاده از منابع ، در ميان 170کشور دنيا در رده 154واقع شده است.
حبوبات از جمله گياهان زراعي هستند که در سراسر دنيا کشت مي شوند و به شرايط آب و هوايي متفاوتي از معتدل تا گرم و از مرطوب تا خشک سازگاري يافته اند.
اين محصولات ارزش غذايي زيادي دارند و يکي از مهمترين منابع گياهي سرشار از پروتئين هستند به نحوي که پس از غلات ، دومين منبع مهم غذايي انسان به شمار مي روند.
نکته جالب درباره حبوبات اين است که به خاطر همزيستي با باکتري هاي تثبيت کننده نيتروژن هوا، در حاصلخيزي خاک هم تاثير بسيار مثبتي دارند و نيز از دسته اي از آنها مي توان به عنوان کود سبز براي تقويت و بهبود خصوصيات فيزيکي خاک استفاده کرد.

سطح کشت زياد، بازده کم
سطح زير کشت حبوبات در ايران نزديک به يک ميليون هکتار است ، اما متاسفانه بازده توليد بسيار کم بوده و نوسانات زيادي داشته است.
به گفته دکتر احمد نظامي ، عضو هيات علمي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد شايد مهمترين دليل وضعيت اين باشد که بيشتر تحقيقات و نيز استفاده از نهاده هاي کشاورزي و فناوري به منظور افزايش عملکرد غلات بوده است و علاوه بر اين ، طي ساليان گذشته در بسياري از اراضي مرغوب ، ديگر محصولات زراعي مانند غلات و برخي محصولات نقدينه اي جايگزين کشت حبوبات شده اند که باعث شده کشت حبوبات بيشتر در مناطق حاشيه اي و زمين هاي فقير انجام شود که اين موضوع ، کشت محصولات را در اين مناطق بسيار مخاطره آميز کرده است و خطر حذف آن از سيستم هاي زراعي وجود دارد.
وي در تکميل توضيحات خود مي افزايد بيش از 80درصد سطح زير کشت حبوبات کشور در مناطق ديم واقع است که به علت نوسانات شديد آب و هوايي و بويژه روند رو به توسعه خشکي و همچنين ديگر عوامل موثر بر توليد، عملکرد اين محصولات غالبا اندک و ناپايدار است.
به گفته دکتر نظامي ، با وجود تمامي عوامل ذکر شده به نظر مي رسد دستيابي به اهداف منطقي در ارتباط با توليد پايدار اين محصولات بدون انجام تحقيقات علمي منسجم و جامع و با به کارگيري توانمندي هاي تخصصي روز امکان پذير نباشد.
گفتني است با توجه به رشد اقتصادي و اجتماعي و جمعيت کشور ايران ، مصرف مواد پروتئيني بويژه گوشت قرمز افزايش چشمگيري يافته است ، بنابراين براي تنظيم مواد پروتئيني گياهي در سبد مصرف خانواده ايجاد روشهاي نوين کشت و توليد حبوبات علاوه بر ايجاد زمينه هاي لازم براي اشتغال در بخش کشاورزي کشور موجبات جايگزيني حبوبات با قسمتي از پروتئين هاي دامي نيز مي شود.

بانکي پر از اطلاعات حبوباتي
بانکهاي اطلاعاتي ، پايگاه هاي مهمي به منظور ذخيره و اشاعه اطلاعات براي پژوهشگران و علاقه مندان هستند و لزوم گسترش و سامان بخشي آنها از اولويت خاصي برخوردار است.
با توجه به اين هدف و به منظور پاسخگويي به نياز پژوهشگران علاقه مند تحقيق در زمينه حبوبات ، پژوهشکده علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد از سال 1381به ايجاد بانک اطلاعات حبوبات همت گماشته است و در مرحله اول ايجاد اين بانک ، مجموعه تحقيقات انجام شده در زمينه حبوبات در استان خراسان و در سطح مراکز دانشگاهي و نيز مراکز تحقيقات کشاورزي استان خراسان از ابتدا تا سال 81مورد بررسي قرار گرفت و در هر مورد خلاصه اي با عنوان برداشت کلي شامل خلاصه مهمترين نکات موجود در هر کدام از بخشهاي مختلف گزارش هر تحقيق تهيه شد.
حاصل اين کار تاکنون ، تهيه برداشت کلي براي حدود 50پژوهش انجام شده روي حبوبات است که زمينه هاي اصلي تحقيقات در موارد بررسي شده به طور عمده شامل به زراعي (تعيين تاريخ کاشت ، ميزان کود و تراکم مطلوب ) مباني مورفو فيزيولوژيک عملکرد، مقايسه ارقام و به گزيني ، بانک ژن ، کشت بافت ، علفهاي هرز، تثبيت نيتروژن ، مقاومت بر تنشها از جمله سرما و نيز برخي آفات و بيماري ها شامل برق زدگي است.

و بانکي براي بذر حبوبات
بانک بذر حبوبات دانشگاه فردوسي مشهد به عنوان يکي از ذخاير ارزشمند بذر فعاليت خود را از سال 1374آغاز کرده و طي سالهاي اخير براي توسعه و تکميل خود گامهايي برداشته است.
اين بانک بذر که با همت دانشکده کشاورزي و پژوهشکده علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد ايجاد شده است ، 2سردخانه با دماي زير صفر براي نگهداري طولاني مدت و بالاي صفر درجه سانتي گراد (براي نگهداري کوتاه مدت) دارد.
دکتر علي گنجعلي ناصر سرگروه پژوهشي بقولات پژوهشکده علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد، در اين زمينه خاطرنشان کرد در حال حاضر نزديک به 900نمونه بذر نخود و 350نمونه بذر عدس در آن نگهداري مي شود که از سراسر ايران و نيز تعدادي از ايکاردا (مرکز بين المللي تحقيقات کشاورزي در مناطق خشک) و ديگر نقاط دنيا جمع آوري شده است.
مشخصات بذرهاي نخود و عدس موجود در بانک بذر، استخراج شده و در چندين مجلد با عنوان راهنماي بانک بذر نخود و عدس ، در دسترس علاقه مندان و نيز متقاضيان قرار گرفته است ؛ همچنين براي دسترسي سريع و آسان به ويژگي هاي ظاهري بذرهاي موجود در بانک بذر و عدم نياز براي ورود به بانک بذر، کلکسيون نمونه هاي نخود و عدس نيز تهيه شده است که در پژوهشکده علوم گياهي موجود است.
در نظر است بخشي از اين اطلاعات ، در سايت اينترنتي پژوهشکده علوم گياهي rcps.um.ac.ir قرار گيرد

/ 2 نظر / 6 بازدید
آرش

با عرض سلام. داستاهای تخیلی من و اژدها با داستان "نجات درخت کهن: خوان اول - افسانه غورباقه طلایی" به روز شد.

آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.