گل گندم Centaurea

گل گندم

نام علمی:Centaurea cyanus
نام تیره:Compositae
نام فارسی:گل گندم
نام انگلیسی:Corn flower


معمولا گیاهی است یک ساله، بادوام ، با بذر تکثیر می یابد.دارای ریشه های عمودی دوک مانند، نیاز به خاک سبک، ترد و پوک، لوم های شنی، اما می تواند در خاک های رس دار و آهک دار رشد نماید.
دوره رویش: پاییز و به ندرت در بهار
برگ ها کوتیلدونی: بزرگ، قوی، تخم مرغی پهن، با رگبرگ میانی مشخص
برگ های شاخه: باریک، نیزه ای، نوک دار، برگ های پایین دندانه دار، به طرف برگ دم باریک میشود، غالبا با بریدگی های عمیق، برگ های بالایی باریک و بدون دندانه، بدون پایه، باریک، ساده و تمام برگ ها پوشیده از کرک های پنبه ای
ساقه: باریک، گوشه دار، افراشته، در بالا با انشعابات نا منظم، پرزدار، به بلندی 70 سانتی مترگل: منفرد، انتهایی، با گل های شعاعی آبی رنگ، به ندرت سفید یا مایل به قرمز، دندانه دارد
دوره گلدهی: تابستان تا پاییز
مشخصات دانه: فندقه است سخت به طول 4-2 میلی متر، عرض 2/1-2 میلی متر، در پایین کمی باریک، به رنگ زرد-سفید، خاکستری تا قهوه ای پوشیده از خطوط طولی روشن که به طرف پایین زرد و براق، در قسمت فوقانی دارای رشته حلقه های تاجی سفید رنگ تا قرمز، سطح خارجی به رنگ زرد- سفید و پوشیده از خطوط طولی روشن
مناطق انتشار در ایران: نواحی شمالی ایران، منطقه البرز، اطراف تهران، کرمانشاه، خراسان، بلوچستان

/ 0 نظر / 83 بازدید