# گیاهان_دارویی

گیاه دارویی گل انگشتانه Digitalis purpurea

گل انگشتانه (گل انگشتانه ارغوانی) Digitalis purpurea Foxglove - Purple Foxglove گل انگشتانه کرکدار Digitalis lanata Grecian Foxglove Scrophulariaceae   معرفی و گیاهشناسی گل انگشتانه ارغوانی گیاهی است دوساله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 341 بازدید

گیاه دارویی مرزنجوش بستانی Origanum majorana

مرزنجوش بُستانی (مرزنگوش بستانی – مرزنگوش تر) Origanum majorana Syn: Majorana hortensis Majoram Lamiaceae معرفی و گیاهشناسیمرزنجوش بُستانی یکی از گیاهان دارویی قدیمی جهان است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 128 بازدید