# ژنتیک

Auxin-responsive gene expression: genes, promoters and regulatory

  این متن ناقص است متن کامل را دانلود کنید                                                      Introduction   Auxins play a critical role in most major growth responses throughout ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 76 بازدید

اثرات کربوکسیلاز در رشدتومور و اثرات آنتاگونیسمی ان بر عوامل بازدارنده عمومی م3

 Potato Carboxypeptidase Inhibitor, a T-knot Protein Is an Epidermal Growth Factor Antagonist That Inhibits Tumor Cell Growth       دانلود مقاله شماره  ٣            این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید