# مبانی_کشاورزی_پایدار

پیچک صحرایی (کدمطلب۱۰۰۵)

  گیاهی چندساله که ریشه بارشدعمودی درخاک نفوذمیکندتعدادزیادی ساقه خزنده زیرزمینی داردکه روی آنهاتکمه هابه وفوریافت میشودتقریبادرتمام خاک هارشدمیکنند   برگ:متناوب قلبی شکل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 201 بازدید

تولید خمیر کاغذ سودا از پسماندهای گیاه کلزا

مهندس راحله سفیدگران، دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشگاه تربیت مدرس و برگزیده رتبه دوم جشنواره جوان خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار پژوهشی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید