# علف_های_هرز_و_آفات

پیچک صحرایی (کدمطلب۱۰۰۵)

  گیاهی چندساله که ریشه بارشدعمودی درخاک نفوذمیکندتعدادزیادی ساقه خزنده زیرزمینی داردکه روی آنهاتکمه هابه وفوریافت میشودتقریبادرتمام خاک هارشدمیکنند   برگ:متناوب قلبی شکل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 71 بازدید