# تنش_محیطی

اثر یخ‌زدگی روی نشت الکترولیتی 10 رقم بادام زراعی و یک گونه بادام وحشی

مقاله کامل را دانلود نمایید     دریافت مقاله شماره   ٢٢   خلاصه     یخ‌زدگی یکی از مهم‌ترین عوامل اقلیمی است که محصول بادام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

تولید ارقام متحمل به کم آبی ، راهکاری موثر در کاهش معضلات پدیده خشکسالی در گیاها

عنوان مقاله :  تولید ارقام متحمل به کم آبی ، راهکاری موثر در کاهش معضلات پدیده خشکسالی در گیاهان زراعی      دانلود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

استفاده از مواد جاذب رطوبت پلیمری در کشاورزی به منظور افزایش ذخیره رطوبت خاک

اثرات پلیمر جاذب رطوبت روی استقرار و بقاء نهال و نشاء      هیدروژل ها در پروژه های آبادسازی مزارع ، تولید ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 87 بازدید