# تشریح_و_رده_بندی

تاج خروس۲رگه(کدمطلب۱۰۰۱)

گیاهی ۱ساله تکثیروانتشارتوسط بذرمعمولاخاکهای غنی ازهموس وازت راترجیح میدهددوره رویش آن بهارتاتابستان بوده برگها:به رنگ سبزروشن ودرازتخم مرغی شکل بالبه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید