# تشریح_و_رده_بندی

گیاه دارویی گل انگشتانه Digitalis purpurea

گل انگشتانه (گل انگشتانه ارغوانی) Digitalis purpurea Foxglove - Purple Foxglove گل انگشتانه کرکدار Digitalis lanata Grecian Foxglove Scrophulariaceae   معرفی و گیاهشناسی گل انگشتانه ارغوانی گیاهی است دوساله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 341 بازدید

تاج خروس۲رگه(کدمطلب۱۰۰۱)

گیاهی ۱ساله تکثیروانتشارتوسط بذرمعمولاخاکهای غنی ازهموس وازت راترجیح میدهددوره رویش آن بهارتاتابستان بوده برگها:به رنگ سبزروشن ودرازتخم مرغی شکل بالبه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید