# بیوشیمی_گیاهی

تولید بیش از حد لیزین از طریق موتاسیون شیمیایی بروی باکتریم فلوم (Brevibacterium

    این متن کامل نیست حتما متن کامل انگلیسی  و  ترجمه را دانلود کنید      اسیدهای آمینه دارای کاربردهای صنعتی گسترده ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 78 بازدید