# بیوشیمی

تولید بیش از حد لیزین از طریق موتاسیون شیمیایی بروی باکتریم فلوم (Brevibacterium

    این متن کامل نیست حتما متن کامل انگلیسی  و  ترجمه را دانلود کنید      اسیدهای آمینه دارای کاربردهای صنعتی گسترده ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 88 بازدید

استفاده از مواد جاذب رطوبت پلیمری در کشاورزی به منظور افزایش ذخیره رطوبت خاک

اثرات پلیمر جاذب رطوبت روی استقرار و بقاء نهال و نشاء      هیدروژل ها در پروژه های آبادسازی مزارع ، تولید ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 104 بازدید