# بیماری_های_گیاهی

زنگ قهوه ای Puccinia recondita

                                                                                                            در ایران این بیماری، ابتدا در سال 1326 توسط اسفندیاری گزارش شده است. زنگ قهوه‌ای علاوه بر گندم به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 124 بازدید

پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه وانار

ـ پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه Phytophthora Root & Crown Rot                                                               گونه های جنس Phytophthora در گیاهان مختلف تولید ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 202 بازدید