# بیماری_های_گیاهی

بررسی تأثیر نوع تیمار، بسته بندی ودمای انبار بر کنترل ضایعات پس از برداشت گوجه ف

بحث:مطالعات انجام شده در باره تأثیر نوع پوشش ودما در رابطه با تیمار بر کنترل میزان ضایعات پس از برداشت، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه وانار

ـ پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه Phytophthora Root & Crown Rot                                                               گونه های جنس Phytophthora در گیاهان مختلف تولید ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 276 بازدید