اویار سلام Cyperus rotundus

اویار سلام

نام علمی: Cyperus rotundus
نام تیره: Cyperaceae نام فارسی: اویار سلام
نام انگلیسی: Purple nutsedge


گیاهی چند ساله با ساقه های خزنده ی زیرزمینی که تعداد زیادی تکمه های ردیفی را تشکیل می دهد و اصولا به وسیله این تکمه ها تولید مثل غیر جنسی را نجام داده و گیاهان جدیدی را بوجود می آورد و اولین گیاه هرز جهان میباشد.در خاک گرم رشد مینماید ، بی نیاز از رطوبت و تنظیم PH خاک است. مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر را ترجیح میدهد.
دوره رویش: تمام مدت سال
برگ های شاخه: سه گوش، براق، به رنگ سبز تیره، حداکثر پهنای برگ 10-6 میلی متر، و طول برگ ها 35-10 سانتی مترکه در قاعده تنه ظاهر می شوند.
ساقه: افراشته، بدون انشعاب، صاف، در مقطع عرضی سه گوش، به ارتفاع 60-10 سانتی متر
گل: گل ها در سنبلک های مایل به قرمز تا قرمز-ارغوانی در آرایش چتری آزاد انتهایی ، گلبرگ ها در اطراف سنبله گل
دوره گلدهی: اواسط تابستان تا پاییز
مشخصات دانه: درازای 1-6/0 میلی متر، پهنا 75/0 میلی متر، به فرم تخم مرغی، در مقطع عرضی سه گوش، سطح صاف و فاقد کرک.
مناطق انتشار در ایران: نواحی مختلف البرز، تهران، کرج، مازندران، خراسان، غرب ایران، شیراز

/ 0 نظر / 26 بازدید