نحوه صادرات آرد استحصالي از محل ورود موقت گندم اعلام شد :

دفتر صادرات گمرك ايران در بخشنامه‌اي گمركات اجرايي را ملزم كرد كه ميزان آرد صادراتي توليدي از محل ورود موقت گندم را به طور دقيق كنترل و از خروج غيرقانوني آرد با توجه به پرداخت يارانه از سوي دولت جلوگيري كنند.

به گزارش روز شنبه روابط عمومي گمرك ايران، از اين پس هنگام اظهار آرد توليدي از محل ورود موقت گندم جهت صادرات، اصل پروانه ورود موقت از صادر كننده اخذ و پس از صدور پروانه صادراتي مشخصات كامل آن از جمله شماره و تاريخ پروانه صادراتي، وزن آرد، نوع آن، ارزش دلاري و ... در ظهر پروانه ورود موقت منعكس مي‌شود تا بدين طريق ميزان و نوع آرد صادراتي از محل هر پروانه ورود موقت كنترل شود.

بنابر اين گزارش، بر اساس بخشنامه دفتر صادرات گمرك ايران گمركات صادر كننده پروانه ورود موقت بايد وزن دقيق گندم ورود موقت شده را دقيقا در متن پروانه قيد و هنگام تسويه پروانه ورود موقت دقت كنند كه ميزان آرد صادراتي باتوجه به ظهرنويسي پروانه ورود موقت و اصل پروانه‌هاي صادراتي ارايه شده متناسب باشد.

اين گزارش مي‌افزايد: همچنين بايد كيل مصرف و ضايعات براي آرد كامل حداكثر ميزان قابل صدور ‪ ۹۳/۱۴‬درصد، آرد سنگكي ‪ ۹۰/۱۷‬درصد، آرد سبوس گرفته ‪ ۸۶/۱۷‬درصد، آرد ستاره ‪ ۸۰/۲۹‬درصد و آرد نول ‪ ۵۰ ‬درصد محاسبه و با ميزان گندم وارداتي متناسب باشد.

بر اساس اين بخشنامه گمركات از صدور آرد مازاد از محل پروانه‌هاي ورود موقت جلوگيري و در صورت مشاهده تخلف از تسويه پروانه ورود موقت مربوطه خودداري كنند.

در ضمن با توجه به نظر كميته ورود موقت، هنگام تسويه پروانه ورود موقت براي سبوس استحصالي باتوجه به نوع آرد استحصالي بايد حقوق ورودي اخذ و متعاقبا نسبت به تسويه پروانه با رعايت ساير مقررات و تشريفات اقدام شود

/ 0 نظر / 13 بازدید