116_مرگ و میر ناشی از تنش شوری در گیاهان : جنبه های مورفولوژیک

Fatality of salt stress to plants: Morphological  physiological and biochemical

Soil salinity affects various physiological and biochemical processes which resultin reduced biomass production. This adverse effect of salt stress appears on whole plant level at almost all growth stages including germination, seedling, vegetative and maturity stages. However, tolerance to salt stress at different plant developmental stages varies from species to species. The plant response to salt stress consists of numerous processes that must function in coordination to alleviate both cellular hyperosmolarity and ion disequilibrium. Salt tolerance and yield stability are complex genetic traits that are difficult to establish in crops since salt stress may occur as a catastrophic episode, be imposed continuously or intermittently and become gradually more severe at any stage during development. The objective of this review is to summarize the morphological, physiological and biochemical aspects of plants under salt stress. It was then concluded that salt stress affects plant physiology at whole plant as well as cellular levels through osmotic and ionic adjustments that result in reduced biomass production. This adverse effect of salt stress appears on whole plant level at almost all growth stages including germination, seedling, vegetative and maturity stages. Despite causing osmotic and ionic stress, salinity causes ionic imbalances that may impair the selectivity of root membranes and induce potassium deficiency.

 

نوع مقاله : لاتین با ترجمه

مرتبط با : پروژه - زراعت دیمکاری - زراعت صنعتی

عنوان مقاله  :    مرگ و میر ناشی از تنش شوری در گیاهان : جنبه های مورفولوژیک فیزیولوژیک و بیوشیمیایی

مرجع مقاله :  گردآوری سیدمهدی  شمس

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات : 6 صفحه 

نکته : مقاله بصورت دست نویس میباشد

 

  دانلود مقاله شماره  116  

دانلود ترجمه (5000 تومان) به بخش راهنمای پرداخت مراجعه کنید

/ 1 نظر / 124 بازدید
دیاکو

باسلام دوست عزیز واقعا از مطالب مفید شما سپاسگذارم. ولی من برای دانلو مجبور شدم از فیلترینگ عبور کنم. با اجازه شما من میخواهم برخی از مطالب مفید شما را در هاست خودم آپلود کنم و با ذکر منبع مطالب از آنها استفاده کنم. باز هم متشکر