پست های ارسال شده در دی سال 1385

پیچک صحرایی (کدمطلب۱۰۰۵)

  گیاهی چندساله که ریشه بارشدعمودی درخاک نفوذمیکندتعدادزیادی ساقه خزنده زیرزمینی داردکه روی آنهاتکمه هابه وفوریافت میشودتقریبادرتمام خاک هارشدمیکنند   برگ:متناوب قلبی شکل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 78 بازدید

هويج وحشيdaucus carota (کدمطلب۱۰۰۴)

گياهي معمولا2ساله كه توسط بذرتكثيروانتشارميابددتراي ريشه دوكي بابافت نيمه چوبي وبه رنگ مايل به سفيددرخاكهاي نيمه خشك برگها:2-3شانه اي نوك تيزباكركهاي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 138 بازدید

تولید خمیر کاغذ سودا از پسماندهای گیاه کلزا

مهندس راحله سفیدگران، دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشگاه تربیت مدرس و برگزیده رتبه دوم جشنواره جوان خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار پژوهشی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید

چچم ( lolium temolentivm (۱۰۰۳

چچم گياهي 1-2ساله كه درخاكهاي لومی –شنی وسرشارازازت رشدميكنددوره رويش آن فصل بهار است برگها:بصورت كشيده شيارداروفاقدكرككه جوانترين برگ بشكل لوله اي ميباشد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید