پست های ارسال شده در آبان سال 1385

کاربرد دیدگاه انتخاب‌ براساس‌ نشانگرها در برنامه های اصلاح نژاد

‌‌‌‌متخصصان‌ اصلاح‌ نژاد بيشتر روي‌ تنوع‌ صفات‌ كمي‌ مي‌انديشند و سعي‌ مي‌نمايند با توسط روشهاي‌ آماري‌ از همهِ اط‌لاعات‌ در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید

کاربرد دیدگاه انتخاب‌ براساس‌ نشانگرها در برنامه های اصلاح نژاد

‌‌‌‌متخصصان‌ اصلاح‌ نژاد بيشتر روي‌ تنوع‌ صفات‌ كمي‌ مي‌انديشند و سعي‌ مي‌نمايند با توسط روشهاي‌ آماري‌ از همهِ اط‌لاعات‌ در ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 23 بازدید

پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه وانار

ـ پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه Phytophthora Root & Crown Rot                                                               گونه های جنس Phytophthora در گیاهان مختلف تولید ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 220 بازدید

فرفيون(شيرسگ)

                                                            فرفيونEuphorbia helioscopiaSun spurgeگياهي است يكساله از خانواده Euphorbiaceae كه ساقه هاي ان متعدد،بلند و راست است.كه از طريق بذرتكثير ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 110 بازدید

تاج خروس

                                                           تاج خروسAmaranthus retroflexusRed root pigweed تاج خروس گياهي است از خانواده Amaranthaceae چهاركربنه و يكساله خشبي به ارتفاع50تا100 سانتي متر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید