نیلوفر پیچ Convolvulus

نیلوفر پیچ

ن
ام علمی:Convolvulus sepium
نام تیره: Convolvulaceae
نام فارسی: نیلوفر پیچ
نام انگلیسی: Hedge bindweed


گیاهی است یک ساله، بوسیله ریشه و ساقه های خزنده زیرزمینی انتشار می یابد. با بذر تکثیر می یابد. نیاز به خاک تازه تا مرطوب و خاک های غنی از زات دارد.
دوره رویش: بهار تا پاییز
برگ ها کوتیلدونی: تقریبا چهار گوش، خیلی بزرگ، ساقه دار دراز
برگ های شاخه: برگ دم دار، تخم مرغی، نوک تیز، در قاعده قلبی تا تیرکمانی
ساقه: بالا رونده پیچنده یا خزنده، با ساقه های خزنده در قاعده ساقه، 3-1 متر درازا
گل: معمولا سفید خالص، بزرگ، جام گل بلند تا 7 سانتیمتر، گل ها عصر ها باز میشوند، کاسه گل دارای دو برگچه بزرگ سبز رنگ قلبی شکل، بدون بو
دوره گلدهی: تابستان
مشخصات بذر: تخم مرغی،مسطح، ناف بزرگ به رنگ روشن تر به رنگ سیاه قهوه ای و مات
مناطق انتشار در ایران: گیلان، لاهیجان، ارومیه، لرستان، فارس

/ 0 نظر / 14 بازدید