پوسیدگی ریشه

نوع مقاله :  پاورپوینت - اسلاید شو٢٠٠٧

مرتبط با :  بیماری های گیاهی

عنوان مقاله  :  پوسیدگی ریشه غلات

مرجع مقاله : تالیف شخصی سایت  www.agri.edo.ir

سال انتشار:  تابستان 88

نوع و حجم فایل : 1.5 مگابایت (دانلود در 4دقیقه با دایال اپ)

دانلود مقاله شماره ٧٣

/ 0 نظر / 62 بازدید