همیشه بهار صحرایی Calendula arvensis

همیشه بهار صحرایی

نام علمی:Calendula arvensis
نام تیره:Compositae
نام فارسی: همیشه بهار صحرایی
نام انگلیسی: Field marigold
گیاهی است یک ساله ، با بذر تکثیر می شود. در خاک های غنی از مواد غذایی ، لومی تا رس دار ، در مکان های گرم با زمستان متوسط به خوبی رشد میکند و تمایل زیاد به زمین های آهکی دارد.
دوره رویش:بهار
برگ های کوتیلدونی: کشیده، باریک و دراز
برگ های شاخه: برگ های پایینی قاشقی، متصل به ساقه کوتاهف برگ های بالایی تخم مرغی تا نیزه ای ، معمولا ساقه را محصور نموده و کامل و بدون دندانه است.
ساقه: کج، بالارونده ، گوشه دار ، برگ ها تا راس ساقه ادامه دارند ، زیاد منشعب می باشند. با موهای کوتاه، بلندی 40-10 سانتی متر
گل:کاپیتول های گل دارای دو نوع گل، لوله ای و زبانهای، بر روی انتهای شاخه ها، گل های زبانه ای به رنگ زرد روشن تا نارنجی
دوره گلدهی: بهار تا پاییز
مشخصات دانه: میوه فندق ای هتروکارپ، درازا 20-10 میلی متر، پهنا 3-2 میلی متر، کاملا خمیده و کرمی شکل.
منطقه انتشار در ایران: جنوب ایران و مسجد سلیمان

/ 0 نظر / 7 بازدید