فیلم اموزشی کشت قارچ دکمه ای (ق1)

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : پرورش قارچ دکمه ای

مدت : سه قسمت

توضیحات : دانلود قسمت اول

دانلود مقاله شماره ١٠٣

/ 0 نظر / 112 بازدید