مشاهده تحقیقات:تاثیر اثر تانن ها در درختان مناطق اسپانیا

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری

عنوان مقاله  :  Research observation: Hydrolyzable and condensed tannins in plants of northwest Spain forests

مرجع مقاله : journal range management

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ۵ صفحه

دانلود مقاله شماره ۶٣

/ 1 نظر / 15 بازدید
فانیا

سلام من این مقاله باترجمه میخام بایدچکارکنم؟(لاتین مقاله حتی نمیاد )