همه‌گيري ويروس ايدز اهميت فوق‌العاده‌اي دارد و نگراني همگان را برانگيخته است، يك راه براي بررسي ساختار اين ويروس شبيه‌سازي كامپيوتري آن بر اساس داده هاي ميكروسكوپي است.

 
 با در دست داشتن اين داده‌ها مي‌توان مدل‌هايي براي فهم ساختار ويروس و چگونگي عملكرد آن ساخت. اين در حالي است كه HIV عموماً به صورت خطوط ساده و نمودارهاي كلي و بدون جزئيات ترسيم مي‌شود و گاه به گاه با تصاوير ميكروسكوپي الكتروني فازي نشان داده مي‌شود.
 
hiv_b2-22.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 براي پر كردن اين شكاف اطلاعاتي، «ترسا لارسن» محققي در آزمايشگاه گرافيك مولكولي Art Olson’s در موسسه پژوهشي اسكريپس (TSRI) به جمع‌آوري اطلاعات و مدارك لازم جهت ارائه يك مدل كامپيوتري از HIV پرداخته است و دوره زندگي ويروس و آنزيم‌هاي كليدي آن را نشان داده است. همچنين اين مدل كمك شاياني به طراحان دارو خواهد كرد.

«لارسن» هدف اوليه خود را ساخت يك تصوير دقيق از HIV مي‌داند و معتقد است كه اين تصوير مي‌تواند شروعي براي رسيدن به هدف نهايي او، يعني ساخت يك فيلم آموزشي در مورد ويروس HIV براي بالا بردن سواد علمي و بهداشتي بشر باشد.

مدلي از آنزيم ترانس‌كريپتاز معكوس

ترانس‌كريپتاز معكوس(RT) يكي از دو آنزيم مهم و تعيين‌كننده درHIV است.

AIDS-HIV-am1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«لارسن» براي به تصوير كشيدن دوره زندگي ويروس و دو آنزيم مهم آن يعني پروتئاز و ترانس‌كريپتاز معكوس (RT) از منابع اطلاعاتي زيادي استفاده كرده است. او براي دستيابي به دانش كافي در مورد ويروس HIV و زيست‌شناسي ‌مولكولي آن از اطلاعات يك گروه تحقيقاتي كه در "مركز پيشرفته بيوتكنولوژي و پزشكي" (CABM) در دانشگاه راتگرز آمريكا كار مي‌كنند استفاده كرده است.

اين اطلاعات شامل منابع اوليه از نتايج علمي به‌دست آمده در مورد آنزيم ترانس‌كريپتاز معكوس و مطالعات مربوط به هدايت اشعه ايكس در مبحث بلور‌شناسي و اثر آن بر روي اين آنزيم است. «لارسن» در آزمايشگاه خود علاوه بر مدل‌سازي نظريه‌هاي تخصصي زيستي، مدل‌هاي مولكولي زيادي نيز تهيه مي‌كند كه منابع لازم براي توليد اين مدل‌ها، مانند وسايل و ابزار مخصوص براي به تصوير كشيدن ساختار پروتئين‌ها و اسيد نوكلئيك‌ها، در جاهاي ديگر دسترس‌پذير نيست.

«لارسن» و همكارش «ديويد گودسل»،براي ساختارهاي بزرگ‌تر و ابرمولكولي مانند ساختار كامل ويروس يا سلول ميزبان مدل‌هايي سه‌بعدي ساخته‌اند كه با داده‌هاي ميكروسكوپي به‌دست آمده در آزمايشگاه‌هاي پيشرفته پزشكي، سازگار است. «لارسن» همچنين هزاران تصوير گرفته شده و مدل‌هاي ساخته‌شده از ويروس و آنزيم‌هايش را در سيستم بايگاني "مركز ابر كامپيوتر سان‌ديه‌گوُ"‍(SDSC)ذخيره كرده است.

اين دياگرام روبان‌گونه، مدلي از آنزيم پروتئاز در HIV است كه با لايه‌اي از بازدارنده‌ها پوشيده شده‌است و يك ديد كلي از پروتئين را با دو قسمت كاملاً قرينه به ما مي‌دهد.

AIDS-HIV-am2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حالي كه ساخت كامل يك فريم، حدوداً ۳۰ دقيقه طول مي‌كشد، ولي براي داشتن يك صحنه كامل از مدل ويروس، ساخت بيش از هزارها فريم لازم است كه شايد روزها و يا هفته‌ها به طول بينجامد؛ ولي با استفاده از رايانه‌هايي با قابليت اجراي موازي، ساخت فريم‌ها و ارائه يك مدل كامل، به بيش از چند ثانيه تا چند دقيقه نياز ندارد. به گفته «لارسن» صحنه‌هاي مولكولي از صدها هزار چندضلعي تشكيل شده‌اند و ساخت مدل‌ها و صحنه‌هاي پيچيده‌تر حتي ممكن است باعث شود سخت‌افزارهاي گرافيكي كامپيوتر آسيب ببينند.

هجوم، رونويسي و جوانه‌زدن ويروس

رترو‌ويروس‌هايي(retrovirus) مانند HIV حامل يك RNA استاندارد و منحصر به‌فرد هستند. آنها بايد به سلول‌ها حمله كرده تا بتوانند تكثير يابند. اما بر خلاف اكثر ويروس‌ها،HIV به سلول‌هاي T4 موجود در سيستم ايمني بدن حمله مي‌كند. (سلول‌هاي T از بدن در برابر مهاجمان خارجي مانند ويروس‌ها محافظت مي‌كنند.) «لارسن» مي‌گويد: «سلول‌هاي T4 آسيب ديده، توسط سيستم ايمني بدن پاك مي‌شوند ولي چون اين سلول‌هاي T4 متعلق به خود سيستم ايمني بدن هستند سرانجام اين سيستم در هم مي‌شكند و ويروس پيروز مي‌شود.»

براي نشان‌دادن اينكه چگونهHIV به سلول‌هاي سيستم ايمني بدن حمله مي‌كند، «لارسن» در ابتدا يك مدل دقيق و علمي از ويروس در غلاف بيروني آن را پروتئيني به نام GP120 تشكيل مي‌دهد و به ويروس كمك مي‌كند تا به سلولT وارد شود. ويروس در هسته‌اش حامل دو كپي از RNA و كپي‌هايي از آنزيم ترانس‌كريپتاز معكوس(RT)خود است.

درون سلول، هسته به دو قسمت تقسيم مي‌شود و آنزيم RT كار خود را انجام مي‌دهد. نام آنزيم ترانس‌كريپتاز معكوس به اين دليل است كه HIV و RNA موجود در آن بايد يك رونويسي معكوس از RNA استاندارد و منفرد موجود در ويروس انجام دهند؛ به اين ترتيب مي‌توانند دو DNA مشابه توليد كنند كه به آنها حامي ويروسي يا Provirus مي‌گويند. اين حامي‌هاي ويروسي به هسته سلول كوچ مي‌كنند و بهDNA موجود در سلول ميزبان ملحق مي‌شوند. اين حمله ويروس به سلول باعث مي‌شود كه سلول رونوشت‌هايي از ويروس توليد كند. يك سلولT4  آلوده، به تنهايي مي‌تواند هزارها سلول آلوده ديگر توليد كند.

وقتي همه قسمت‌هاي ويروسي در سلول حاضر شوند، به قسمت غشاي سلول رفته و در آنجا جمع مي‌شوند. سپس در سطح سلول تشكيل جوانه مي‌دهند. اين جوانه‌هاي ويروسي از سطح سلول جدا شده و براي آلوده‌كردن بقيه سلول‌ها حركت مي‌كنند.

طراحي داروهاي ضد‌ايدز

نقش كليدي دو آنزيم ترانس‌كريپتاز معكوس و پروتئاز، باعث شده كه آنها به عنوان اهداف اصلي براي ساخت داروهاي ضد‌ويروسي شناخته شوند. بسياري از داروهايي كه در قديم استفاده مي‌شده، مانند AZT، سعي در متوقف‌كردن ويروس با استفاده از بازدارنده‌هاي آنزيم ترانس‌كريپتاز معكوس را داشته‌اند.

اين بازدارنده‌ها از تكثير ويروس جلوگيري مي‌كردند.ولي داروهاي جديدتر مانند اينديناوير       (indinavir) آنزيم پروتئاز را هدف قرار مي‌دهند. «لارسن» مي‌گويد: «ساختن دارو بدون دانستن ساختار آنزيم پروتئاز كاري است كه ممكن است با شكست روبه‌رو شود و در ساختن داروي موثر ناكام بمانيم. اما اگر ساختار اين آنزيم را بدانيم مي‌توانيم به خوبي حدس بزنيم كه چه بازدارنده‌هايي مفيد است و چه بازدارنده‌هايي بي‌اثر.»

AIDS-HIV-am3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسخه قبلي فيلم ويديويي ساخته شده از ويروس، علاوه بر نشان دادن ساختار HIV فقط در مورد روش كار آنزيم ترانس‌كريپتاز معكوس و نقش آن در عملكرد ويروس پرداخته بود. اما فيلم كامل، ساختار هر دو آنزيم يعني ترانس‌كريپتاز معكوس و پروتئاز و جزئيات كار آنها را نشان خواهد داد. اين فيلم ويديويي همچنين راهكارهاي تازه‌اي را براي جلوگيري از كار اين دو آنزيم در ذهن‌ها زنده مي‌كند.

«لارسن» با تكميل اين فيلم، دوره زندگي ويروس را به طور كامل نشان مي‌دهد. او نه تنها حمله ويروس‌ها را به يك مدل ساخته شده از سلول T به تصوير كشيده، بلكه كار داروهاي بازدارنده و چگونگي تغيير يافتن ويروس براي مقاومت در برابر اين داروها را نيز نشان داده است.

AIDS-HIV-am4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پايان «لارسن» مي‌گويد: «براي كامل كردن مطالعاتي از اين قبيل هنوز بايد كارهاي زيادي انجام داد، ولي با ساخت اين فيلم علمي حتي‌المقدور دقيق، اميدوارم براي محققان و تيم‌هاي تحقيقاتي در مورد HIV منبع ارزشمند و قابل اعتمادي تهيه كرده باشم.»

شرح بیماری 

ایدز عبارت‌ است‌ از بوجود آمدن‌ ضعف‌ عمده‌ در دستگاه‌ ایمنی‌ بدن‌ (نقص‌ ایمنی‌). این‌ امر باعث‌ کاهش‌ توانایی‌ بدن‌ در مقابله‌ با عفونتها و توانایی‌ سرکوب‌ سلول‌های‌ غیرطبیعی‌ مثل‌ سلول‌های‌ سرطانی‌ می‌شود. ویروس‌ ایدز سلول‌های‌ ایمنی‌ موجود در خون‌ (لنفوسیت‌ها) و سلول‌های‌ ایمنی‌ موجود در بافت‌ها مانند مغز استخوان‌، طحال‌، کبد و گره‌های‌ لنفاوی‌) را درگیر می‌سازد. این‌ سلول‌ها در تولید پادتن‌ برای‌ مقابله‌ با بیماریها و سرطانها نقش‌ دارند. در مجموع‌ باید گفت‌ که‌ ایدز یک‌ نوع‌ نقص‌ ایمنی‌ ثانویه‌ است‌ که‌ در سیر عفونت‌ با ویروس‌ ایدز ایجاد می‌شود.

aids2b.jpg

 
علت بیماری

عامل بیماری ایدز یک نوع ویروس از گروه رترو ویروسها است که باعث کاهش توانایی سیستم ایمنی بدن میزبان می‌شود. علایمی که ما در بیماری ایدز می‌شناسیم مربوط به بیماریهایی است که در اثر نقص دستگاه ایمنی بدن تولید می‌شوند. در اکثر بیماریهای ویروسی وضع به این منوال است که سلولهای مملو از ویروس ویروسها را آزاد کرده و این ویروسها خود را با پادتنهای آماده مواجه می‌بینند. در چنین وضعی بیماری شخص برطرف می‌شود. اما در مورد ویروس ایدز وضع به گونه‌ای دیگر است.

در اینجا اولین ویروسی که وارد اولین سلول میزبان می‌شوند از حمله پادتنها در امان می‌مانند. ویروسهای جدیدی که از سلول خارج می‌شوند بعضا توسط
پادتنها خنثی می‌شوند اما ژنهای اولیه در درون سلول میزبان به تولید ویروس ادامه می‌دهند. ممکن است که ویروس در بدو ورود به سلول میزبان به صورت غیر فعال درآید و بعد از گذشت چندین سال به مساعد شدن اوضاع فعالیت بیماریزایی خود را آغاز کند. این ویروس دستگاه ایمنی بدن را تضعیف می‌کند و در این یک سرماخوردگی ساده هم می‌تواند برای شخص مشکل ساز باشد.

سیر بیماری و علایم آن

ابتلا به بیماری ایدز در اغلب موارد با عوارض ساده‌ای مانند اسهال ، خارش پوست و افزایش خفیف حرارت بدن شروع می‌شود. این عوارض پس از چند هفته خودبخود برطرف می‌شود و شخص خیال می‌کند که به سرماخوردگی دچار بوده است. از آنجا که ساخته شدن پادتنهای موثر حدود 14 روز طول می‌کشد دراین زمان جدال بین ویروسها و پادتنها در جریان است. پس از سپری شدن این مرحله دورانی فرا می‌رسد که حال شخص بیمار خوب می‌شود اما در خون او پادتن ضد ایدز را می‌توان تشخیص داد و از خون وی ویروس ایدز را بدست آورد.

لنفوسیت T4 که مبتلا شده است شروع به تقسیم می‌کند همین امر باعث تورم
غدد لنفاوی می‌شود. تورم غدد لنفاوی گاه ماهها یا سالها بعد از ابتلای اولیه پدیدار می‌شود و می‌تواند مدتها به همان حال باقی بماند. در بسیاری از موارد هم ناراحتیهای جدی دیگری به آن اضافه می‌شود. بیماران اکثرا به شدت لاغر می‌شوند چون دیواره روده آنها مواد غذایی را بطور کامل جذب نمی‌کند. در اروپا که تغذیه مردم رضایت بخش است کم شدن وزن چندان مخاطره آمیز نیست. اما در بعضی کشورهای جهان سوم که مردم با سوء تغذیه دست به گریبانند کاهش وزن فرد را نحیف می‌کند.

عرق کردن در شب و احساس خستگی ، التهاب بیضه‌ها از سایر علایم این بیماری است. مرحله بعدی که در آن تصویر نهایی بیماری ایدز به نمایش گذاشته می‌شود حاصل از درهم شکسته شدن کامل سیستم دفاعی بدن است. تعداد سلولهای لنفوسیت T4 به شدت کاهش یافته است و در این حالت انواع بیماریهای باکتریایی ، ویروسی و انگلی قادر هستند که فرد مبتلا را از پای بیاندازند. 
عوامل تشدید کننده بیماری
 • تماس‌ جنسی‌ با افراد آلوده‌. همجنس‌بازها در معرض‌ بیشترین‌ خطر هستند.
 • بی‌بند و باری‌ جنسی‌
 • استفاده‌ از سرنگهای‌ آلوده‌ برای‌ تزریق‌ مواد مخدر
 • تزریق‌ خون‌ یا فرآورده‌های‌ خونی‌ آلوده‌
 • مواجهه‌ کارکنان‌ بیمارستانها و تکنسینهای‌ آزمایشگاهی‌ با خون ‌، مدفوع‌ ، یا ادرار افراد آلوده‌ به‌ ویروس‌ ایدز.
پیشگیری‌
 • از تماس‌ جنسی‌ با افراد آلوده‌ یا افرادی‌ که‌ مواد مخدر تزریقی‌ مصرف‌ می‌کنند خودداری‌ شود.
 • از کاندوم‌ استفاده‌ شود.
 • از بی‌بندوباری‌ جنسی‌ خودداری شود.
 • خون‌ یا فرآورده‌های‌ خونی‌ باید از لحاظ‌ آلودگی‌ بررسی‌ شده‌ باشد.
تشخیص بیماری

تشخیص این بیماری از طریق آزمایش خون امکان‌پذیر است. خوشبختانه در کشور ما این آزمایش به صورت رایگان انجام می‌شود تا افراد مختلف از سلامتی خود اطمینان حاصل کنند.

درمان

در حال‌ حاضر داروها در معالجه‌ عفونت‌ ایدز مؤثر نیستند. برای‌ مقابله‌ با عفونت‌ها یا پیشگیری‌ از آنها ممکن‌ است‌ آنتی‌بیوتیک‌ تجویز شود. داروهای‌ ضد ویروسی‌ مانند دیدانوزین‌ ، استاوودین ، زالسی‌ تابین‌ ، زیدوودین‌ و نیز داروهای‌ مهارکننده‌ پروتئاز در درمان‌ عفونت‌ با ویروس‌ ایدز مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند و ممکن‌ است‌ پیشرفت‌ بیماری‌ را به‌ تأخیر اندازند. تجویز آنها باید توسط‌ پزشکان‌ با تجربه‌ انجام‌ پذیرد. با این‌ داروها (مثل‌ زیدووین‌) می‌توان‌ انتقال‌ عفونت‌ به‌ نوزادان‌ مادران‌ حامله‌ را کاهش‌ داد. تحقیقات‌ زیادی‌ در رابطه‌ با داروهای‌ جدیدتر و واکسن‌ آن‌ از طریق مهندسی ژنتیک در دست‌ انجام‌ هستند. 
درچه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟
 • اگر شما یا یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌تان‌ علایم‌ عفونت‌ ایدز را دارید.
 • اگر پس‌ از تشخیص‌، علایم‌ یک‌ عفونت‌ دیگر ظاهر شوند (تب‌، سرفه‌، یا اسهال‌).
 • اگر دچار علایم‌ جدید و غیر قابل‌ توجیه‌ شده‌اید. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان،‌ عوارض‌ جانبی‌ بسیاری‌ دارن
/ 0 نظر / 15 بازدید