123- اثرات تنش خشکی بر روی روابط آبی در گندم

Drought stress effects on water relations of wheat

 Abstract. Drought effects on the water relations of four wheat (Triticum aestivum L.) cultivars were evaluated. Four cultivars, Kanchan, Sonalika, Kalyansona, and C306, were grown in pots and subjected to four levels of water stress at vegetative or anthesis stages or both. Exposure of plants to drought led to noticeable decreases in leaf water potential and relative water content with a concurrent increase in leaf temperature. The higher leaf water potential and relative water content as well as lower leaf temperature were associated with a higher photosynthetic rate. Drought stressed plants displayed higher canopy temperature than well-watered plants at both vegetative growth and anthe¬sis growth stages. Successive stresses at both developmental stages raised the
 
 canopy temperature much higher than in plants stressed only once

اثرات تنش خشکی روی روابط آبی در گندم

خلاصه. اثرات خشکی بر روابط آبی در چهار رقم گندم Triticum aestivum L ارقام مورد بررسی عبارتند از Kanchan، Sonalika، Kalyansona، C306 که در گلدان هایی رشد داده شدند و در مراحل مختلف رویشی و گلدهی و یا در هر دو مرحله در چهار سطح مورد تنش آبی قرار گرفتند.قرار گرفتن این گیاهان در خشکی منجر به کاهش قابل توجه آب بالقوه و نسبی در برگ همزمان با افزایش درجه حرارت در آن شد. برگهایی با میزان پتانسیل آبی بالاتر با درجه حرارت پایینتر دارای فتوسنتز بیشتری بودند. خشکی نشان داد در دسترس داشتن آب در حد سیراب بودن برای کنترل درجه حرارت در هر دو مراحل رشد و گلدهی باعث افزایش سطح تولید گیاه است دیده شد تنش دهی در هر دو مرحله فوق در گیاه باعث بالا رفتن دما بالاتر از حد تحمل گیاه شد.

×××××××××××××××

نوع مقاله : مقاله لاتین با ترجمه

مرتبط با : تنش های محیطی - زراعت غلات - رابطه آب و خاک و....

عنوان مقاله  : اثرات تنش خشکی بر روی روابط آبی در گندم  Drought stress effects on water relations of wheat 

 مرجع مقاله :  

سال انتشار:  2001

تعداد صفحات : 5 صفحه

دانلود مقاله شماره 123

دانلود ترجمه مقاله 123 (5000 تومان)

/ 0 نظر / 142 بازدید