ديفن باخيا

ديفن باخيا 
(DIEFFENBACHIA AMOENA)


EJ_13_DIEFFENBACHIA_0.JPG

گياهي است با برگ هاي زيبا از خانواده آراسه ARACEAE که در اکثر آپارتمان ها وجود دارد که گاهي در صورت بالا بودن سن گياه و مهيا بودن شرايط ، گل مي دهد که البته خيلي کم ديده مي شود (طول گل آن به 13 سانتيمتر مي رسد ولي چندان مشخص نيست)؛/>

اين گياه که بومي آمريکاي جنوبي و مرکزي است چندين نوع دارد؛ گياهي مقاوم است و به دليل سادگي نگهداري در اکثر آپارتمان ها ديده مي شود ./>

طول برگ هاي شکننده اين گياه ممکن است تا 47 سانت نيز برسد و پهناي برگ ها نيز به نصف اين مقدار افزايش مي يابد./>

EJ_13_DIEFFENBACHIA_1.JPG

نيازها />

نور: نور غيرمستقيم بهترين نور براي گياه است و نسبت به نور مستقيم آفتاب حساس است و آسيب مي بيند. در صورت کمبودِ نور، گياه علفي و ساقه هايش دراز مي شود. />

معمولاً در نور معمولي ساختمان خوب رشد مي کند و به هر نوري به جز تابش مستقيم سازگار است./>

گياه را هر چند وقت يک بار بچرخانيد تا برگ ها به يک طرف منحرف نشود ./>

EJ_13_DIEFFENBACHIA_2.JPG

دما : بهترين درجه حرارت براي آن بين 13 تا 18 درجه است و معمولاً فقط در فصل زمستان بايد در اتاق نگهداري شود و در بقيه فصول مي تواند دماي محيط را تحمل کند؛ البته نسبت به سرماي بيش از اندازه حساس است . />

آبياري : در تابستان هفته اي 2 تا 3 بار کافي است و در زمستان هفته اي يک بار. اين گياه نسبت به خشکي مقاومتر است تا آبياري بيش از اندازه، پس اجازه دهيد بين دو آبياري سطح خاک گلدان خشک شود ./>

در بيشتر منازل به دليل آبياري بيش از اندازه گياه پوسيده مي شود و از بين مي رود. />

EJ_13_DIEFFENBACHIA_3.JPG

خاک : اين گياه به زهکشي خوبي نياز دارد بنابراين خاک برگ براي اين گياه مناسب است (مخلوط يک قسمت خاک رس و يک قسمت کود حيواني و دو قسمت برگ ). زياد بودن کود حيواني باعث پوسيدگي آن مي شود./>

تکثير : جدا کردن «پاجوش» هاي ريشه دار و کاشتن آنها، يا قلمه زدن ساقه ي برگ دار و بدون برگ؛ بدين ترتيب که ساقه هاي برگدار را پس از جدا کردن از گياه، چند ساعت تا يک روز در هواي آزاد بگذاريد تا محل هاي برش خشک شود و سپس يا در يک ظرف آب قرار دهيد تا ريشه دهد و سپس کاشته شود، يا قلمه ها را در ماسه بکاريد و از قلمه هاي بدون برگ و داراي حداقل يک جوانه به اندازه 5 سانتيمتر ببريد و بعداز دو روز قرار دادن در هواي آزاد، به صورت افقي، طوري که جوانه به سمت سطح خاک باشد بکاريد تا پس از ريشه دار شدن آنها را در گلدان هاي جداگانه کشت کنيد ./>

EJ_13_DIEFFENBACHIA_4.JPG

نکته : قرار دادن چند قرص ضد بارداري در خاک گلدان يا حل کردن آن در آب و آبياري گياه باعث افزايش رويش پا جوش ها مي شود که تکثير آنها خيلي راحت تر است./>

هميشه گياهان خود را با کودهاي مايع موجود در بازار آبياري کنيد. هر 15 روز يک بار کود مايع را به نسبت مشخصي که از طرف توليد کننده معين مي شود در آب حل نماييد و گياه را با آن آبياري کنيد./>

EJ_13_DIEFFENBACHIA_5.JPG

احتياط : اين گياه مانند برگ انجيري بسيار سمي است و بايد از دسترس نوزادان و کودکان نوپا که احتمال مي دهيد برگ هاي آن را به دهان بگذارند، دور نگهداشته شود (در صورت بلعيده شدن، به دهان و زبان آسيب مي رساند و

/ 0 نظر / 37 بازدید