خردل سیاه Brassica nigra

خردل سیاه

نام علمی:Brassica nigra
نام تیره:Cruciferae
نام فارسی: خردل سیاه
نام انگلیسی:Black mustard


گیاهی یک ساله، با بذر تکثیر می شود. در خاک های مرطوب ، غنی از مواد غذایی ، کاملا قلیایی و مکان های رس دار به خوبی رشد می کند.
دوره رویش:بهار
برگ های کوتیلدونی: قلبی شکل، با شکافی عمیق در انتها، برگ دم دار
برگ های شاخه: برگ های پایین چنگ ماند با لوب های بزرگ باز، به رنگ سبز چمنی ، کرک دار، با دندانه هایی در حاشیه برگ، برگ های بالایی نیزه ای کشیده، کامل بدون دندانه، به شکل ساقه درا کم کم باریک شده.
ساقه: قسمت انتهایی با کرک های زبر و قسمت های دیگر بدون کرک، منشعب، به رنگ سبز مایل به آبی ، بلندی ساقه تا یک متر
گل: کوچک، زرد، کاسبرگ ها افراشته راست، با بوی تند
دوره گلدهی: تابستان
مشخصات دانه: قطر دانه 7/1-1 میلی متر که نسبت به محل رویش متغیر است، به شکل کره ای تا بیضی ، ریشه چه در یک شیار قرار دارد که کمی قابل رویت است، نوک ریشه چه بوسیله پوسته دانه جلو آمده، سطح دانه به رنگ قرمز قهوه ای تیره ، پوشیده از حفره های مشبک ظریف، مات، گاهی که پوسته رویی جدا میشود از پوسته ای سفید رنگ پوشیده است.
منطقه انتشار در ایران: آذربایجان، جنوب ایران
/ 0 نظر / 18 بازدید