- صمغ عربی يا صمغ اقاقيا (Arabic Gum or Acacia)

 صمغ عربی يا صمغ اقاقيا (Arabic Gum or Acacia)

اين صمغ ماده مترشحه از از درختی از انواع اقاقيا می باشد. صمغ عربی در آب بسيار محلول است و از محلول هايي که تا 50 درصد حاوی اين مواد هستند می توان تهيه کرد. واحد های ساختمانی آن عبارتند از : L- آرابينوز ، L- رامنوز ، D- گالاکتوز و D- گلوکرونيک اسيد. صمغ عربی يکی از معدود صمغ هايي است که برای افزايش ويسکوزيته نياز به غلظت های بالا دارد و به عنوان جلوگيری کننده از کريستاليزاسيون و امولسيفاير استفاده می شود که از اين طريق عملا از جدا شدن چربی يا رشد بلورهای شکر در محصولات قنادی يا بلورهای يخ در بستنی جلوگيری می گردد. اين صمغ با بعضی ترکيبات و پلی مری غذايي نظير ژلاتين يا آلژينات سديم سازگار و مناسب نيست. از اين صمغ به منظور تثبيت اجزای طعم زا در سيستم های غذايي نيز استفاده می شود. در اين حالت صمغ به صورت لايه ای اين اجزا را در بر می گيرد و بدين ترتيب از جدا شدن آنها عمدتا به دليل فراريت و خشک کردن جلوگيری می کند (آرومای اينکپسوله شده encapsulated).

 

/ 0 نظر / 39 بازدید