استاندارد جنس4

USA ASTM A240 S35045   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S35135   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S35315   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S38100   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S38815    2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S40910     2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S40920   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S40930    2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S40945   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S40975   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S40977   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S41003   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S41045     2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S41050   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S41500   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S42035   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S43400   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S43600   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S43932   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S43940   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S44500   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S44635   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S44660   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S44700   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S44735   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S44800   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 S46800   2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 201 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 201L 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 201LN 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 202 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 301 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 301L 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 301LN 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 302 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 304 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 304H 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 304L 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 304LN 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 304N 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 305 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 309Cb 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 309H 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 309HCb 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 309S 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 310Cb 2011   Stainless steel     USA ASTM A240  Type 310H 2011   Stainless steel     USA ASTM A240  Type 310HCb 2011   Stainless steel     USA ASTM A240  Type 310MoLN 2011   Stainless steel     USA ASTM A240  Type 310S 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 316 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 316Cb 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 316H 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 316L 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 316LN 2011   Stainless steel     USA ASTM A240  Type 316N 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 316Ti 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 317 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 317L 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 317LN 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 321 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 321H 2011   Stainless steel     USA ASTM A240  Type 329 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 347 2011   Stainless steel     USA ASTM A240  Type 347H 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 348 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 348H 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 405 2011   Stainless steel     USA ASTM A240  Type 409 2011   Stainless steel     USA ASTM A240  Type 410 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 410S 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 429 2011   Stainless steel     USA ASTM A240  Type 430 2011   Stainless steel     USA ASTM A240  Type 439 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 444 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type 904L 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type XM-15 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type XM-18 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type XM-19 2011   Stainless steel     USA ASTM A240  Type XM-21 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type XM-27 2011   Stainless steel     USA ASTM A240  Type XM-29 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type XM-31 2011   Stainless steel     USA ASTM A240 Type XM-33 2011   Stainless steel     USA ASTM A242   2009   High strength low alloy steel   Specification for High-Strength Low-Alloy Structural Steel USA ASTM A247   2010       Test Method for Evaluating the Microstructure of Graphite in Iron Castings

/ 0 نظر / 2 بازدید