میتوکندری Mitochondrion

کریستا              Crista

The inner mitochondrial membrane is compartmentalized into numerous cristae, which expand the surface area of the inner mitochondrial membrane, enhancing its ability to produce ATP. In typical liver mitochondria, for example, the surface area, including cristae, is about five times that of the outer membrane. Mitochondria of cells that have greater demand for ATP, such as muscle cells, contain more cristae than typical liver mitochondria

 

             

دانلود مقاله شماره 14

    

    

 سازماندهی و جایگاه در سلول      Organization and distribution.

Mitochondria are found in nearly all eukaryotes. They vary in number and location according to cell type. Substantial numbers of mitochondria are in the liver, with about 1000–2000 mitochondria per cell making up 1/5th of the cell volume.[5] The mitochondria can be found nestled between myofibrils of muscle or wrapped around the sperm flagellum.[5] Often they form a complex 3D branching network inside the cell with the cytoskeleton. The association with the cytoskeleton determines mitochondrial shape, which can affect the function as well.[16] Recent evidence suggests vimentin, one of the components of the cytoskeleton, is critical to the association with the cytoskeleton

عملکرد      Function

The most prominent roles of the mitochondrion are its production of ATP and regulation of cellular metabolism.[6] The central set of reactions involved in ATP production are collectively known as the citric acid cycle, or the Krebs Cycle. However, the mitochondrion has many other functions in addition to the production of ATP

دانلود مقاله انگلیسی به همراه ترجمه  مقاله با ترجمه  ترجمه مقاله  مقاله لاتین دارای ترجمه  ترجمه شده

/ 0 نظر / 42 بازدید