لوبیا

 

/>

 حبوبات از جمله گیاهان زراعی هستند که سرشار از پروتئین بوده و با داشتن 18 تا 32 درصد پروتئین نقش مهمی را در تامین مواد پروتئینی مورد نیاز بشر دارند.

/>

 
 

میزان تولید لوبیا در جهان معادل 17884000 تن می باشد که 60/31 درصد از کل تولید حبوبات جهان را به خود اختصاص می دهد. در سال زراعی 1374-1373 از کل اراضی زیر کشت حبوبات سهم لوبیا 6/7 درصد و از کل حبوبات تولید شده در سال زراعی فوق سهم لوبیا 9/20 درصد بوده است. در اغلب مناطق کشور که حبوبات کشت می شود، مشکل علفهای هرز وجود داشته و باعث پایین آمدن کمیت و کیفیت محصول می شوند. از مجموع مناطقی که در آنها لوبیاکاری صورت می گیرد، در 94 درصد از آنها مشکل علف هرز وجود دارد. در میان علفهای هرز مختلف توق از جمله گیاهانی است که در مزارع تحت آبیاری از قدرت رقابتی بسیار زیادی برخوردار است. هر بوته توق در غیاب رقابت گیاهان زراعی با آن 7000 بذر تولید می نماید در حالی که در موقع رویش با گیاه زراعی سویا این میزان به 1000 بذر در هر بوته کاهش می یابد. علف هرز توق که از جمله علف های هرز رایج مزارع سویا می باشد به علت مجموعه ای از سازگاریهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی کارآیی فتوسنتزی بیشتری نسبت به سویا در شرایط نور کم ناشی از سایه اندازی از خود نشان می دهد. بطور کلی واریته های مختلف لوبیا رقابت کننده ضعیفی در برابر علف های هرز بوده و دارای قد کوتاهی هستند. تراکم زیاد علف های هرز در هر مرحله ای از رشد این گیاهان نه تنها سبب کاهش میزان عملکرد آنها می گردد بلکه باعث افت کیفیت محصول نیز می شود. از این رو ریشه کنی کامل علف های هرز در زراعت لوبیا در طول 30 تا 40 روز اول بعد از رویش این گیاهان برای حفظ محصول از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. رقابت علف های هرز با لوبیا در طول 5 تا 7 هفته اول بعد از رویش این گیاه سبب کاهش عملکرد لوبیا می گردد. کنترل موثر علف های هرز پایه کشاورزی پر بازده و بهره زا می باشد رقابت زراعی یکی از ارزانترین و مورد استفاده ترین روشها برای کنترل علف های هرز است که همگام با معیارهای نو و در جهت کشاورزی پایدار و حفظ اصول زیست محیطی است.

/ 1 نظر / 27 بازدید
مريم

خواستم ازتون تشکر کنم بابت سايت خوبتون. با اجازتون از مطالبش برای تحقيقم استفاده کردم.