عکس العمل های چراگاهها و مراتع به سوزاندن

نوع مقاله : انگلیسی - کامل

مرتبط با : مرتعداری  - کشاورزی پایدار - اکولوژی - حاصلخیزی - دامپروری و.....

عنوان مقاله  :  Biological and chemical response of a grassland soil to burning.

مرجع مقاله : jurnal range managment

سال انتشار: ٢٠٠٣

تعداد صفحات : ٨ صفحه

دانلود مقاله شماره 48

/ 1 نظر / 7 بازدید
پزیسا

سلام چراهرکاااااری میکنم دانلود نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟