درزیرآدرس سایتی راگذاشتم که میتونید عکس تمام گیاهان دارویی وعلف هرزراببینیددرضمن درقسمت پیوندهانیزباکلیک برروی پیوندعکس گیاهان به همین آدرس بروید

توجه:

جستجودراین سایت براساس اسم علمی میباشد

http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de/gallery/yamasaki.htm

/ 0 نظر / 7 بازدید