کم آبیاری؛ تکنیکی مناسب برای کاهش مصرف آب در تولید محصولات

       

مزایا و اهداف کم آبیاری

     

از مزایای کم آبیاری می توان به این موارد اشاره کرد : ١- کاهش هزینه های تولید و هزینه های مربوط به استحصال , انتقال و توزیع آب ٢- کاهش هزینه های ارزیابی, نیرو و کارگری سموم و کودهای شیمیایی ٣- بهبود وضعیت زراعی ۴- بهبود بازده کاربرد آب ۵- بهینه سازی سود خالص دریافتی هدف اصلی از اجرای کم آبیاری همانا افزایش راندمان کاربرد آب چه از طریق کاهش میزان آب آبیاری در هر نوبت و یا حذف آبیاری هایی که کمترین بازدهی را دارند. کاهش در میزان مصرف آب سبب کاهش امراض و آفات , به حداقل رسیدن آبشویی کودها از منطقه ریشه و بهتر شدن تهویه خاک می شود . همچنین سبب بهتر شدن کیفیت محصولات از جمله افزایش درصد پروتئین و کیفیت بذور , افزایش طول الیاف در کتان , افزایش درصد قند در چغندرقند , انگور و دیگر محصولات نیز می شود . کم آبیاری در آخر فصل که همراه با کاهش درجه حرارت محیط است, سبب بهبود شرایط بعضی گیاهان برای خواب زمستانه می شود. بهینه سازی و تحلیل اقتصادی کم آبیاری چنانچه مشخص است هر گاه منابع آب محدود و یا هزینه های آب بالا باشد , بازده مصرف آب (از نظر اقتصادی ) در حالت تولید ماکزیمم مح صول, کمتر خواهد بود . هنگامی که مشکلاتی از نظر تامین سرمایه, انرژی, نیروی کارگری و یا منابع حیاتی دیگر وجود داشته باشد یا هنگامی که هزینه های این گونه منابع بالا باشد, استفاده از کم آبیاری می تواند در افزایش سود مفید واقع شود.

 

دانلود مقاله شماره 1٢

     

/ 0 نظر / 108 بازدید