مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
ماشین های کشاورزی
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۳:٠۱ ‎ق.ظ

برای مشاهده بطور فول روی عکس کلیک کنید

  

  

Germination of a bean
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ

تصویر میکروسکوپی از جوانه زنی لوبیا تحت اثر هورمن 1h nmr

Germination of a bean studied by 1H NMR microimaging

NMR-MRI تکنولوژِی زیستی جدیدیست که در اختیار موسسه پزشکی  از فرانهوفر قرار دارد.

این عکس از ۴ اسلاید تشکیل شده

  

 

Fusarium diseases of wheat
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱:٤٤ ‎ق.ظ

 

Fusarium diseases of wheat

fusarium

fusarium

Acer wilsonii افرائیان
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ

 

Acer tschonoskii
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ

 

black spot (leaf, stem, or pod spots
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٤:۱۱ ‎ق.ظ

 

Acer palmatum var. matsumurae
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۳:۱٩ ‎ق.ظ

 

Acer palmatum تیره افرا
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۳:٠٤ ‎ق.ظ

 افرای  سرخ

Acer carpinifolium تیره افرا Aceraceae
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٢:٥٧ ‎ق.ظ

 

Acer argutum تیره افرائیان (Acer argutum )
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ

 

Accacia sp اقاقیا (خانواده لگومینوز Leguminosae )
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ

 

Acanthus mollis کنگرها (Acanthaceae)
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ

 

Acanthus ebracteatus کنگرها (Acanthaceae)
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ

 

Acanthopanax sieboldianus عشقه یا داردوست (Araliaceae)
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ

 

Acalypha hispida فرفیون (Euphorbiaceae)
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ

 

Acalypha hispida گونه فرفیون (Euphorbiaceae)
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ

 

Acacia catechu خانواده لگومینوز ( اقاقیا)
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ

 

Abutilon striatum خانواده پنیرک
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ

 

برای مشاهده فول کلیک کنید

Abutilon megapotamicum
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ

 

برای مشاهده فول کلیک کنید

Abrus precatorius خانواده لگوم
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٢:۳٧ ‎ق.ظ

 

برای مشاهده فول کلیک کنید

Abies veitchii
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٢:٢٩ ‎ق.ظ

 

برای مشاهده فول کلیک کنید

Abies firma
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٢:٢۳ ‎ق.ظ

 

Abelmoschus esculentus
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٢:٢٠ ‎ق.ظ

 

Abelia tetrasepala
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٢:۱٧ ‎ق.ظ

 

پیچ امین الدوله Abelia serrata
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٢:٠۸ ‎ق.ظ

 

برای مشاهده فول کلیک کنید

-