مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
فیلم آموزشی پرورش ماهی قزل آلا ق4
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٤:٠٧ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : پرورش ماهی قزل آلا

مدت : چهار قسمت

توضیحات : دانلود قسمت چهارم (آخر)

دانلود مقاله شماره ١١٢

فیلم آموزشی پرورش ماهی قزل آلا ق3
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۳:٥٤ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : پرورش ماهی قزل آلا

مدت : چهار قسمت

توضیحات : دانلود قسمت سوم

دانلود مقاله شماره ١١١

فیلم آموزشی پرورش قزل آلا ق2 (110)
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٦:٠۸ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : پرورش ماهی قزل آلا

مدت : چهار قسمت

توضیحات : دانلود قسمت دوم

دانلود مقاله شماره ١١٠

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : پرورش ماهی قزل آلا

مدت : چهار قسمت

توضیحات : دانلود قسمت اول ١

دانلود مقاله شماره ١٠٩

دانلود فیلم آموزشی قارچ صدفی ق3
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٤:٢٠ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : پرورش قارچ صدفی

مدت : سه قسمت

توضیحات : دانلود قسمت سوم ٣

دانلود مقاله شماره ١٠٨

دانلود فیلم آموزشی پرورش قارچ صدفی ق2
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٢:٤٠ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : پرورش قارچ صدفی

مدت : سه قسمت

توضیحات : دانلود قسمت دوم ٢

دانلود مقاله شماره  ١٠٧

دانلود فیلم آموزشی پرورش قارچ صدفی ق1
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٢:۳۳ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : پرورش قارچ صدفی

مدت : سه قسمت

توضیحات : دانلود قسمت اول ١

دانلود مقاله شماره ١٠۶

فیلم آموزشی پرورش قارچ دکمه ای ق3
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۳:٥۸ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : پرورش قارچ دکمه ای

مدت : سه قسمت

توضیحات : دانلود قسمت سوم ٣

دانلود مقاله شماره ١٠۵

یلم آموزشی پرورش قارچ دکمه ای ق2
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٢:۱۸ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : پرورش قارچ دکمه ای

مدت : سه قسمت

توضیحات : دانلود قسمت دوم ٢

دانلود مقاله شماره  ١٠۴

فیلم اموزشی کشت قارچ دکمه ای (ق1)
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : پرورش قارچ دکمه ای

مدت : سه قسمت

توضیحات : دانلود قسمت اول

دانلود مقاله شماره ١٠٣

فیلم آموزشی قارچ چرا ؟ ق 3
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۸:٢۱ ‎ب.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : چرا قارچ

مدت : سه قسمت

توضیحات : دانلود قسمت سوم

دانلود مقاله شماره ١٠٢

فیلم آموزشی قارچ چرا ؟ ( ق 2)
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٢:۳٧ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : چرا قارچ

مدت : سه قسمت

توضیحات : دانلود قسمت دوم

دانلود مقاله شماره ١٠١

 

فیلم آموزشی چرا قارچ ق1 ( مقاله 100)
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٤:٥٩ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : چرا قارچ

مدت : سه قسمت

توضیحات : دانلود قسمت اول تصویری

دانلود قسمت اول

دانلود مقاله شماره ١٠٠

آموزش کشت توت فرنگی تصویری ( ق3)
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٤:٢٦ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : اموزش کاشت توت فرنگی

مدت : سه قسمت

دانلود قسمت سوم ( آخر)

دانلود مقاله شماره  ٩٩

فیلم آموزشی کشت توت فرنگی ق 2
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٤:٢٠ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : اموزش کاشت توت فرنگی

مدت : سه قسمت

دانلود قسمت دوم

دانلود مقاله شماره  ٩٨

فیلم آموزشی کشت توت فرنگی ق1
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۳:٥٩ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : اموزش کاشت توت فرنگی

مدت : سه قسمت

دانلود قسمت اول

دانلود مطلب شماره  ٩٧

-