مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
آفتاب پرست heliotropium europaeum
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ

گياهي يكساله باريشه عمودي كه توسطبذرتكثيروانتشارميابدنيازبه اب وهواي گرم وخاكهاي سبك دارددوره رويش ان فصل بهاربوده

برگها: به رنگ سبزروشن وبه شكل بيضي كه هردوسطح ان پوشيده ازكرك ميباشد

ساقه :به شدت منشعب پوشيده ازكرك وباارتفاع متوسط20-50سانتي متر

گل:كوچك به رنگ سفيدباآرايش گرزن هاي يك سويه وبه شكل مجتمع ميباشند

دوره گلدهي:اواخرتابستان بوده

مناطق انتشاردرايران:همدان واكثرنواحي غربي

مناطق انتشاردرجهان:اروپا-شمال افريقا-ايران-افغانستان

آفتاب پرست heliotropium europaeum

-