مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
ترشک rumex sp (کدمطلب۱۰۰۶)
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ

گیاهی پایادارای2پایه ویک ریشه اصلی که برروی ان جوانه هاوساقه های زیرزمینی خزنده تولیدمی شودمعمولادرخاکهای اسیدی وشنی تاشنی لومی باآهک رویش داردکه توسط بذرتکثیروانتشارمی یابد

برگها:اولین برگ به شکل بیضی ودومین برگ لوزی شکل می باشد

ساقه:بارشدافراشته وارتفاع متوسط40cmبدون کرک

گلها:بسیارکوچک به رنگ زرددرآرایش خوشه ای کم گل

دوره رویش:بهارتاتابستان

دوره گلدهی:اواخربهارتاتابستان وتعدادبذردرهرگیاه5000میباشد

مناطق انتشاردرجهان:همه جاجزمناطق گرمسیری

مناطق انتشاردرایران:اطراف تهران-شمال وغرب ایران

ترشک        rumex  sp

-