مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
پیچک صحرایی (کدمطلب۱۰۰۵)
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ

 

گیاهی چندساله که ریشه بارشدعمودی درخاک نفوذمیکندتعدادزیادی ساقه خزنده زیرزمینی داردکه روی آنهاتکمه هابه وفوریافت میشودتقریبادرتمام خاک هارشدمیکنند

 

برگ:متناوب قلبی شکل بدون کرک قاعده نوک برگ تیزونیزه ای شکل میباشد

 

ساقه ها:دارای روزمینی یابالارونده به شکل پیچنده باریک باشاخه های فراوان وارتفاع متوسط120cmاست

 

گل:قیفی شکل به صورت منفرددرامتدادمحوراصلی وبه رنگ صورتی روشن یاسفید

 

دوره رویش :درتمام سال

 

دوره گلدهی:اوایل تابستان تااوایل پاییزاست تعدادبذردرهرگیاه به طورمتوسط500

 

مناطق انتشاردرجهان: همه جا

 

مناطق انتشاردرایران:اراک-اردبیل-خراسان-تهران-رودبار

 

پیچک صحرایی

 

-