مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
استاندارد جنس1
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ

 

Country Society Standard Grade Revision Fer Nonfe Type of Metal Old / Other name explanations
USA ASTM A1000 A 2011       Specification for Steel Wire, Carbon and Alloy Specialty Spring Quality
USA ASTM A1000 B 2011        
USA ASTM A1000 C 2011        
USA ASTM A1000 D 2011        
USA ASTM A100 C 2007   Ferrosilicon    
USA ASTM A100 C1 2007   Ferrosilicon    
USA ASTM A100 C2 2007   Ferrosilicon    
USA ASTM A100 D 2007   Ferrosilicon    
USA ASTM A100 E 2007   Ferrosilicon    
USA ASTM A100 E1 2007   Ferrosilicon    
USA ASTM A100 F 2007   Ferrosilicon    
USA ASTM A100 F1 2007   Ferrosilicon    
USA ASTM A100 G 2007   Ferrosilicon    
USA ASTM A100 G1 2007   Ferrosilicon    
USA ASTM A1001 class A 2010   High strength steel     
USA ASTM A1001 class B 2010   High strength steel     
USA ASTM A1001 class C 2010   High strength steel     
USA ASTM A1002   2010       Specification for Castings, Nickel-Aluminum Ordered Alloy
USA ASTM A1003   2011       Specification for Steel Sheet, Carbon, Metallic- and Nonmetallic-Coated for Cold-Formed Framing Members
USA ASTM A1004   2009       Practice for Establishing Conformance to the Minimum Expected Corrosion Characteristics of Metallic, Painted-Metallic, and Nonmetallic-Coated Steel Sheet Intended for Use as Cold Formed Framing Members
USA ASTM A1005   2010       Specification for Steel Line Pipe, Black, Plain End, Longitudinal and Helical Seam, Double Submerged-Arc Welded
USA ASTM A1006   2010       Standard Specification for Steel Line Pipe, Black, Plain End, Laser Beam Welded
USA ASTM A1007   2007       Specification for Carbon Steel Wire for Wire Rope
USA ASTM A1008   2011       Standard Specification for Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, Solution Hardened, and Bake Hardenable
USA ASTM A1008 CS type A 2011   Low carbon steel    
USA ASTM A1008 CS type B 2011   Low carbon steel    
USA ASTM A1008 CS type C 2011   Low carbon steel    
USA ASTM A1008 DDS   2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 DS type A 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 DS type B 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 EDDS EDDS 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 HSLAS 45 class 1 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 HSLAS 45 class 2 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 HSLAS 50 class 1 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 HSLAS 50 class 2 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 HSLAS 55 class 1 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 HSLAS 55 class 2 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 HSLAS 60 class 1 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 HSLAS 60 class 2 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 HSLAS 65 class 1 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 HSLAS 65 class 2 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 HSLAS 70 class 1 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 HSLAS 70 class 2 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 HSLAS-F 50 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 HSLAS-F 60 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 HSLAS-F 70 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 HSLAS-F 80 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 SS 25 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 SS 30 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 SS 33 type 1 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 SS 33 type 2 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 SS 40 type 1 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 SS 40 type 2 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1008 SS 80 2011   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1009   2010       Specification for Soft Magnetic MnZn Ferrite Core Materials for High Frequency (10 kHz-1 MHz) Power Transformer and Filter Inductor Applications
USA ASTM A1010   2009       Specification for Higher-Strength Martensitic Stainless Steel Plate, Sheet , and Strip
USA ASTM A101 A High carbon 2009   ferrochromium    
USA ASTM A101 A Low carbon 2009   ferrochromium    
USA ASTM A101 B High carbon 2009   ferrochromium    
USA ASTM A101 B Low carbon 2009   ferrochromium    
USA ASTM A101 C High carbon 2009   ferrochromium    
USA ASTM A101 C Low carbon 2009   ferrochromium    
USA ASTM A101 D Low carbon 2009   ferrochromium    
USA ASTM A101 E Vacuum low carbon  2009   ferrochromium    
USA ASTM A101 F Vacuum low carbon  2009   ferrochromium    
USA ASTM A1011   2010   High strength low alloy steel   Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-High Strength
USA ASTM A1011 CS type A 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 CS type B 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 CS type C 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 DS type A 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 DS type B 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 HSLAS 45 class 1 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 HSLAS 45 class 2 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 HSLAS 50 class 1 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 HSLAS 50 class 2 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 HSLAS 55 class 1 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 HSLAS 55 class 2 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 HSLAS 60 class 1 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 HSLAS 60 class 2 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 HSLAS 65 class 1 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 HSLAS 65 class 2 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 HSLAS 70 class 1 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 HSLAS 70 class 2 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 HSLAS-F 50 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 HSLAS-F 60 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 HSLAS-F 70 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 HSLAS-F 80 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 SS 30 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 SS 33 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 SS 36 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 SS 36 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 SS 40 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 SS 45 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 SS 50 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1011 SS 55 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1012   2010       Specification for Seamless and Welded Ferritic, Austenitic and Duplex Alloy Steel Condenser and Heat Exchanger Tubes With Integral Fins
USA ASTM A1013   2005       Test Method for High-Frequency (10 kHz-1 MHz) Core Loss of Soft Magnetic Core Components at Controlled Temperatures Using the Voltmeter-Ammeter-Wattmeter Method
USA ASTM A1014   2010       Specification for Precipitation-Hardening Bolting (UNS N07718) for High Temperature Service
USA ASTM A1015   2009       Guide for Videoborescoping of Tubular Products for Sanitary ApplicationsUSA ASTM A1016   2011       Standard Specification for General Requirements for Ferritic Alloy Steel, Austenitic Alloy Steel, and Stainless Steel Tubes
USA ASTM A1017 122 2011   Alloy steel   Specification for Pressure Vessel Plates, Alloy Steel, Chromium-Molybdenum-Tungsten
USA ASTM A1017 23 2011   Alloy steel    
USA ASTM A1017 911 2011   Alloy steel    
USA ASTM A1018 HSLAS 45 class 1 2010   High strength low alloy steel   Specification for Steel, Sheet and Strip, Heavy-Thickness Coils, Hot-Rolled, Carbon, Commercial, Drawing, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-High Strength
USA ASTM A1018 HSLAS 45 class 2 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 HSLAS 50 class 1 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 HSLAS 50 class 2 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 HSLAS 55 class 1 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 HSLAS 55 class 2 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 HSLAS 60 class 1 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 HSLAS 60 class 2 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 HSLAS 65 class 1 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 HSLAS 65 class 2 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 HSLAS 70 class 1 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 HSLAS 70 class 2 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 HSLAS-F 50 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 HSLAS-F 60 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 HSLAS-F 70 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 HSLAS-F 80 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 SS 30 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 SS 33 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 SS 36 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1018 SS 40 2010   High strength low alloy steel    
USA ASTM A1019   2007       Specification for Closed Rib Steel Pipe with Diameter of 36 in. [900 mm] or Less, Polymer Precoated for Sewers and Drains
USA ASTM A1020 A 2007   Low carbon steel   Specification for Steel Tubes, Carbon and Carbon Manganese, Fusion Welded, for Boiler, Superheater, Heat Exchanger and Condenser Applications
USA ASTM A1020 C 2007   Medium carbon steel    
USA ASTM A1020 D 2007   Carbon steel    
USA ASTM A102   2009       Specification for Ferrovanadium
USA ASTM A1021   2010       Specification for Martensitic Stainless Steel Forgings and Forging Stock for High-Temperature Service
USA ASTM A1022   2007       Specification for Deformed and Plain Stainless Steel Wire and Welded Wire for Concrete Reinforcement
USA ASTM A1023   2009       Specification for Stranded Carbon Steel Wire Ropes for General Purposes
USA ASTM A1024 35 2007   Steel   Specification for Steel Line Pipe, Black, Plain-End, Seamless
USA ASTM A1024 50 2007   Steel    
USA ASTM A1024 60 2007   Steel    
USA ASTM A1024 70 2007   Steel    
USA ASTM A1024 80 2007   Steel    
USA ASTM A1025   2010       Specification for Ferroalloys, General Requirements
USA ASTM A1028 A 2009   Stainless steel   Specification for Stainless Steel Bars for Compressor and Turbine Airfoils
USA ASTM A1028 B 2009   Stainless steel    
USA ASTM A1028 C 2009   Stainless steel    
USA ASTM A1028 D 2009   Stainless steel    
USA ASTM A1028 E 2009   Stainless steel    
USA ASTM A1028 F 2009   Stainless steel    
USA ASTM A1030   2011       Practice for Measuring Flatness Characteristics of Steel Sheet Products
USA ASTM A1031   2010       Specification for Steel, Sheet and Strip, Heavy-Thickness Coils, Alloy, Drawing Steel and Structural Steel, Hot-Rolled
USA ASTM A1032   2010       Test Method for Hydrogen Embrittlement Resistance for Steel Wire Hard Drawn Used for Prestressing Concrete Pipe
USA ASTM A1033   2010       Practice for Quantitative Measurement and Reporting of Hypoeutectoid Carbon and Low-Alloy Steel Phase Transformations
USA ASTM A1034   2010       Test Methods for Testing Mechanical Splices for Steel Reinforcing Bars
USA ASTM A1035   2009       Specification for Deformed and Plain, Low-carbon, Chromium, Steel Bars for Concrete Reinforcement
USA ASTM A1036   2009       Guide for Measuring Power Frequency Magnetic Properties of Flat-Rolled Electrical Steels Using Small Single Sheet Testers
USA ASTM A1037   2005       Specification for Steel Line Pipe, Black, Furnace-butt-Welded
USA ASTM A1038   2010       Test Method for Portable Hardness Testing by the Ultrasonic Contact Impedance Method
USA ASTM A1039   2010       Specification for Steel, Sheet, Hot Rolled, Carbon, Commercial, Structural, and High-Strength Low-Alloy, Produced by Twin-Roll Casting Process
USA ASTM A1040   2010       Guide for Specifying Harmonized Standard Grade Compositions for Wrought Carbon, Low-Alloy, and Alloy Steels
USA ASTM A1041   2009       Specification for Pressure Vessel Plates, Alloy Steel, Higher Strength Chromium-Molybdenum-Tungsten
USA ASTM A1042   2009       Standard Specification for Composite Corrugated Steel Pipe for Sewers and Drains
USA ASTM A1043   2009       Standard Specification for Structural Steel with Low Yield to Tensile Ratio for Use in Buildings
USA ASTM A1044   2010       Standard Specification for Steel Stud Assemblies for Shear Reinforcement of Concrete
USA ASTM A1045   2010        for Flexible Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Gaskets used in Connection of Vitreous China Plumbing Fixtures to Sanitary Drainage Systems
USA ASTM A1046   2010       Specification for Steel Sheet, Zinc-Aluminum-Magnesium Alloy-Coated by the Hot-Dip Process
USA ASTM A1047   2009       Test Method for Pneumatic Leak Testing of Tubing
USA ASTM A1048   2006       Specification for Pressure Vessel Forgings, Alloy Steel, Higher Strength Chromium-Molybdenum-Tungsten for Elevated Temperature Service
USA ASTM A1049   2010       Specification for Stainless Steel Forgings, Ferritic/Austenitic (Duplex), for Pressure Vessels and Related Components
USA ASTM A105   2011   Carbon steel   Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications
USA ASTM A1053   2011       Specification for Welded Ferritic-Martensitic Stainless Steel Pipe
USA ASTM A1054   2007       Specification for Sintered Ceramic Ferrite Permanent Magnets
USA ASTM A1055   2010       Specification for Zinc and Epoxy Dual-Coated Steel Reinforcing Bars
USA ASTM A1056   2008       Specification for Cast Iron Couplings Used for Joining Hubless Cast Iron Soil Pipe and Fittings
USA ASTM A1057   2008       Specification for Steel, Structural Tubing, Cold Formed, Welded, Carbon, Zinc-Coated (Galvanized) by the Hot-Dip Process
USA ASTM A1058   2009       Test Methods for Mechanical Testing of Steel Products—Metric
USA ASTM A1059   2008       Specification for Zinc Alloy Thermo-Diffusion Coatings (TDC) on Steel Fasteners, Hardware, and Other Products
USA ASTM A106 A 2010   Carbon steel   Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service
USA ASTM A106 B 2010   Carbon steel    
USA ASTM A106 C 2010   Carbon steel    
USA ASTM A1060   2010       Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Welded Wire Reinforcement, Plain and Deformed, for Concrete
USA ASTM A1061   2009       Test Methods for Testing Multi-Wire Steel Strand
USA ASTM A1062   2010       Specification for Steel Castings Sampling
USA ASTM A1063   2011       Specification for Steel Sheet, Twin-Roll Cast, Zinc-Coated (Galvanized) by the Hot-Dip Process
USA ASTM A1064   2010       Specification for Steel Wire and Welded Wire Reinforcement, Plain and Deformed, for Concrete
USA ASTM A1065   2009       Specification for Cold-Formed Electric-Fusion (Arc) Welded High-Strength Low–Alloy Structural Tubing in Shapes, with 50 ksi [345 MPa] Minimum Yield Point
USA ASTM A1066   2011       Specification for High-Strength Low-Alloy Structural Steel Plate Produced by Thermo-Mechanical Controlled Process (TMCP)
USA ASTM A1067   2010       Specification for Test Coupons for Steel Castings
USA ASTM A1068   2010       Practice for Life-Cycle Cost Analysis of Corrosion Protection Systems on Iron and Steel Products
USA ASTM A1069   2011       Specification for Laser-Fused Stainless Steel Bars, Plates, and Shapes
USA ASTM A1071   2011       Test Method for Evaluating Hygrothermal Corrosion Resistance of Permanent Magnet Alloys
USA ASTM A108 1008   2007   Carbon steel   Specification for Steel Bar, Carbon and Alloy, Cold-Finished
USA ASTM A108 1010   2007   Carbon steel    
USA ASTM A108 1015   2007   Carbon steel    
USA ASTM A108 1016   2007   Carbon steel    
USA ASTM A108 1018   2007   Carbon steel    
USA ASTM A108 1020   2007   Carbon steel    
USA ASTM A108 1022   2007   Carbon steel    
USA ASTM A108 1025   2007   Carbon steel    
USA ASTM A108 1030   2007   Carbon steel    
USA ASTM A108 1035   2007   Carbon steel    
USA ASTM A108 1040   2007   Carbon steel    
USA ASTM A108 1045   2007   Carbon steel    
USA ASTM A108 1050   2007   Carbon steel    
USA ASTM A108 1095   2007   Carbon steel    
-