مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
 

نوع مقاله : ترجمه مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی - پروژه

 مرتبط با : ابیاری - رابط ه اب و خاک

 عنوان مقاله  :    نمایش روش گیاه پالایی برای ازبین بردن فلزات سنگین در خاک و آب

 مرجع مقاله : ترجمه سیدمهدی  شمس

 سال انتشار: تیرماه 1390

 تعداد صفحات :17 صفحه 

  

نمایش روش  گیاه پالایی در پاکسازی فلزات سنگین

Field Demonstrations ·of Phytoremediation of Lead­ Contaminated Soils

 

خلاصه : sunmmary

 

 گیاه پالایی Phytorem diation  یک فن آوردی جدید میباشد که برای جمع اوری فلزات سنگین از خاک باتلاق ها و حتی تالاب ها استفاده می شود.گیاه پالایی عرضه میکند یک روش اقتصادی مناسب را برای آزمایشات فرسایش خاک و روش های خاک ورزی . بطور پیوسته انباشتگی فلزات سنگین در محصول گیاهان با اصلاح خاک آنها مویثر است که در مقادیر بالای توده زنده Biomass فلزات سنگین در خاک ها ابتکاری مناسب است .

 

مقدمه introduction :

 

استفاده از گیاهان برای از بین بردن  فلزات سنگین سمی گیاه پالایی گویند کهدر واقع یک روش با قیمت مناسب و منطبق با شرایط محیط زیست که مناسب خاکهای آلوده است انباشته شدن زیاد فلزات سنگین در مورد گیاهان در غلظت های بالا کم کم باعث انباشته شدن آنها در بافت های گیاهای می شود انباشته شدن نیکل و ZN  بطور مثال ممکن است به اندازه ی 5% در ماده گیاه خشک شود . این فرایند می تواند باعث استخراج فلزات سنگین از خاک شود و بدین صورت میتوان از گیاهان به عنوان بخشی موثر در پاکسازی خاک ها استافده نمود بطور مثال ذخیره شدن مقدار 5% در ماده خشک یک گیاه در مقدار کل فلزات جمع شده در 5000KG نتایج را در یک محل معین نشان داد گیاهان غنی از فلزات میتونند بطور نواری یا منطقه ای در یک محل کاشته شوند بدون نیاز به عمولیات زراعی سنگین و مهم میتوان به هر شکلی از آنها استفاده نمود همچیننی میزان زیست توده تیمارها ( مثل کود تراکم نیاز دمایی ) آنها هم میتونند در این صورت برای امور دیگر استفادهد شوند مقدار توده فلزات سنگین در ریشه گیاهان فوق با خاک در ارتباط هستند و با این دو میتوانند تنظیم کنند مقدارذ مواد آلاینده خاک را و باعث کاهش هزینه ازمایشات خاک می شوداجرای موفق امیز روش ph زمانیست که مقدار یک یا چند فلز سنگین در خاک مورد کشت کاهش یابد بطور مهنی دار در اینورت است که روش ph  موفیقت آمیز بوده مقدار فلز در دسترس ریشه در خاک در درجه اول یکی از فاکتورهای میزان جذب است . خاک های شامل فلزات آلوده کننده غیر حلال نمی تواند جذب گیاه شود . بنابراین موفقیت روش ph  را کاهش میدهند قابلیت حلال پذیر بود یک فلز وابسته است به مشخصات خاک که به واسطه ی حالت اسیدی یا قلیایی و کمپللس ligands  خاک عامل کی لیت هاو دیگرعوامل بسیار در ازمایشگاه مورد بررسی که بتوان از فلز های در دسترس در کود ها نیز استفاده کرد مطالعات متعددنشان دده که ارزشیبابی های عملی روی عوامل کی لیت chelating افزایش میدهد قدرت دردسترس میگذارد و کمبود عناصر میکرو را برای گیاهان عموما افزایش کی لیت ها بطور عمومی تاثیر میگذارد و کمبود عناصر میکرو گیاه را جبران میکند اثر کی لیت ها در مورد عنصر اهن fe موجب نقص میشوداما باعث جذب فلزات سنگین در گیاهان میشود.

 

مطالعات Wallace در سال 1977 نشان داد در بوته لوبیا phasiolus با افزایش غلظت کادمیوم در برگ هایش ( از 6.7 تا 423 u/mg ) و بطور متوسط 100 بوده است از واحد استاندارد همچنین میزان اتیلت دیامینن تتراسید اسید هم با افزایش 100 واحدی در خاک روبرو بود . میزان کلسیوم ca  در برگ نیز طبق مشاهدات ( از 6.8 تا 12.8 ) در تیمارهای مورد بررسی نیست در مورد نیتروژن اسید مقدار بیشتر از حد استاندارد بودند . در سال 977 نشان داده شده افزایش جذب سرب در لوبیا و جو با 100 واحد رکود افزایش در مورد DTPA ( دی اتیلن ... ) در خاک وجود داشته و مقدار جذب شده ی سرب 477 دیده شده . اخیرا هم دیده در مورد سرب هم باعث فابلیت انحلال و به عنوان بخشی که کمک میکند سیستم ph کارایی بیشتری بیابد در پژوهش های دیگری نیز به عنوان EDTA و دیگر کلیدها استفاده شده مثل اسیدهای CDTA , EGTA-DTPA اسید تتراسیک و اسیدسیتریک نتایج در خاک نشان داده گیاهان در خاک ph =5 و اصلاح شده از لحاظ EDTA تقریبا با مقدار 2000 mg/kg سرب بیشتر نسبت به همان گیاه کاشته شده در ph=7.5  جذب نموده است و خود این امر باعث شده تا غلظت صرب خاک از 300 به 150 برسد . کلیدها هنگامی اثر میکنند ( edta – dtda , cdta  ) با غلظت بیشتر از باعث تجمع سرب به مقدار تجمع 50000 در ریشه میشد . اثر کلیدها نیز یک رابطه دارد با افزایش میزان انحلال سرب تا یک سرحد معین که این عامل باعث بهبود انتقال مواد در گیاه از ریشه به برگ میشود edta  اثر بیشتری نسب به dtda  در جذب سرب دارد به هرحال این امر در غلظت مساوی سرب در آب خاک بررسی شده است .

 به ادامه مطلب برید برای دیدن لینک دانلود


در سال 1997 نشان داده شده است که مقدار سرب جذب شده از محلول خاک با توججه به گونه ی گیاهی متغیر است ، غلظت آن در گیاه نخود فرنگ PHISUM . SATIV خیلی بیشتر از 110000 و در ذرت 3500 دریافت شده بود که ماعدل edta آن است . در مطالعات edta خودش اساسا در حلالیت سرب در محلول خاک بود و همه بررسی غلظت ها هم ناحیه ریشه صورت گرفته بوده .

گیاهان انتاخب شده برای استفاده در روش سرب باید با روش های متداول کشاورزی سازگار باشند و بتوانند در مقادیربالای جذب فلزات تا حد قابل قبولی بیوماس تولید کنند و گیاه باید بتواند با شرایط محیطی سازگار شود گیاه باید بتواند محصول قابل قبولی ارائه کند و هم بتواند مقادیر قابل قبولی از فلزات را جمع کند مثل خردل هندی یا جونیکا که باید دید کدام یک موفقیت بیشتر در جذب سلنیوم در خاک های مرکزی کالفرنیا در کل کاربر روش سرب نیاز به یک تلفیق مهارت فن کشت و کار و انتخاب رقم در مزرعه نیاز دارند گیاه مناسب با شرایط محلی باید با فنون کشاورزی ترکیب شود تا بتواند اصلاح خاک را پشتیبانی کند تا حداکثر مواد آلوده کنند صورت گیرد و بدین ترتیب برنامه اصلاحی موفقیت آمیز باشد .

اخیرا دو مزرعه آزمایشی در حال سرب در امریکا صورت گرفت که به طور تخصصی به بحث کارایی روش سرب در خاکهای آلوده و اثر بخشی آن پرداخت در هردو پایگاه میزان مقادیر سرب به طرز معنی داری کاهش یافت که در این فصل به جزییات این دو مطالعه خواهیم پرداخت که توصیف زیر یک خلاصه از هردو محل است .

Bayonne

اولین محل که محلی صنعتی هم هست Bayonne  با عناصر سنگین مختلف در خاکش البته عنصر غالب و بیشتر از همه سرب میابشد به خاطر عمق کم و پتانسیل از روش پلاستیک با لایستیمر استفاده شده 100sg و با عمق 3.5 محل جایگاه برای انجام آزمایش ساخته شده و در پایین لاسمیر برای خروج آب اضافی ایجاد شد منبع آلوده کننده ی فلزی در این جایگاه نسبت به سیم مصنوعی سنجیده شده

Dorchester ma

دومین محل مطالعه واقع شده در یک منطقه ی مسکونی شهری Dorchester این محل جایی است که یک بچه کوچک قبلا توسط سرب مسموم شده واقع در میدان 1081 که به عنوان زمین زراعی انتخاب شد منبع سرب ناشناخته است اما ما معتقدیم از طریق رسوب گذاری سرب هوا این اتفاق رخ داده است پلات ها به عنوان یک باغ خانگی برای چندسال مورد مطالعه بودند .

 

دانلود اصل مقاله شماره 124 (کلیک کنید)

 دانلود ترجمه مقاله 124 (4.000 تومان به بخش راهنمای پرداخت مراجعه کنید)

-