مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام




نوع مقاله : فارسی

مرتبط با : آبیاری - حاصلخیزی خاک و کود- خاکشناسی و....

عنوان مقاله   : خشکسالی و برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی و بحران فروچاهله ها

مرجع مقاله : -

سال انتشار: تیر ٨٨

تعداد صفحات :١۵ صفحه

دانلود مقاله شماره ٢۶

-