مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
عنوان مقاله :  تولید ارقام متحمل به کم آبی ، راهکاری موثر در کاهش معضلات پدیده خشکسالی در گیاهان زراعی

    

دانلود مقاله شماره 16

    

نوع مقاله : فارسی

   

درجه کیفی : 1

   

مخصوص ارائه در دروس : ابیاری - رابطه اب و خاک - خاکشناسی  طرح و ابیاری  دیمکاری 

  تنش های محیطی

     

تعداد صفحات : 20

   

دانلود در  ٢ دقیقه با اینترنت دایال آپ

 

-