مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
» 202_ DNA و ژنوم
» 201_جنبه های تکنیکی پروتئومیکس کارکردی در گیاهان
» 129_نقشه برداری از QTL های تاثیر گذار بر تنش مس و مقادیر مس آهن منگنزساقه
» 128_کشت مخلوط - کلیات کشت مخلوط (پروژه کامل)
» کنترل بیولوژیک شته
» 127_مهندسی مقاومت به گل جالیز گونه اجیپتیا : شواهد و مدارک
» 126_اثر تراکم بوته و کود نیتروژن بر رشد ،عملکرد و کیفیت میو فلفل سبز
» 125 اثرات تنش خشکی بر خواص فیزیکی و شیمیایی گندم
» 123- اثرات تنش خشکی بر روی روابط آبی در گندم
» 122_اصول و کاربرد کم آبیاری
» 121- اثر کودهای آلی و معدنی بسته بندی شده بررشد و عملکرد سویا (گلیسن مکش)
» 120-اثرات ریزوبیومهای تجاری جوانه زا و کود فسفات سه گانه در کشت لوبیا خشک
» 119_استفاده از ایزوتوپ ها و روش های پرتو افکنی در مدیریت آب و خاک و مواد مغذی
» 118_تاثیر پوشاندن بذر با اسید آسکوربیک و سالیسیلیک وپراکسیدهیدروژن
» 117_علف کش ها : آنها چگونه کار می کنند و چه علائمی دارند
» کارشناسی ارشد
» 116_مرگ و میر ناشی از تنش شوری در گیاهان : جنبه های مورفولوژیک
» متیلاسیون DNA
» بیماری های شایع در گاو شیری
» Salt Stress Tolerance of Plants
» فتوسنتز (photosynthesis)
» فواید مصرف سبوس برای بدن
» اثرات و کاربردهای سوزاندن مواد گیاهی در سیستم های کشاورزی
» کشاورزی دقیق چیست ؟
» همه چیز درباره چمن کاری
» مهمترین آفات و بیماریهای چغندرقند
» زهکشی Drainage
» اکالیپتوس EUCALYPTUS
» تصاویر نوعی سیب زمینی که درونش بنفش است!
» شنبه ۱۳۸٩/٦/٢٠
» زراعت گندم آبی و دیم با استفاده از کود زیستی فسفاته بارور – 2
» 124 نمایش روش گیاه پالایی در پاکسازی فلزات سنگین
» سیب زمینی با نام علمی Solanum tuberosum l
» ارزن مرواریدی
» گیاه بن سای ( همه چیز درباره بنسای )
» فیلم آموزشی پرورش ماهی قزل آلا ق4
» فیلم آموزشی پرورش ماهی قزل آلا ق3
» فیلم آموزشی پرورش قزل آلا ق2 (110)
» دانلود فیلم آموزشی پرورش ماهی قزل آلا ق1
» دانلود فیلم آموزشی قارچ صدفی ق3
» دانلود فیلم آموزشی پرورش قارچ صدفی ق2
» دانلود فیلم آموزشی پرورش قارچ صدفی ق1
» فیلم آموزشی پرورش قارچ دکمه ای ق3
» یلم آموزشی پرورش قارچ دکمه ای ق2
» فیلم اموزشی کشت قارچ دکمه ای (ق1)
» فیلم آموزشی قارچ چرا ؟ ق 3
» فیلم آموزشی قارچ چرا ؟ ( ق 2)
» فیلم آموزشی چرا قارچ ق1 ( مقاله 100)
» آموزش کشت توت فرنگی تصویری ( ق3)
» فیلم آموزشی کشت توت فرنگی ق 2
» فیلم آموزشی کشت توت فرنگی ق1
» بزودی در بخش گالری عکس ها
» کود آبیاری ( پروژه کامل درسی)
» فرمولاسیون علفکشها
» جداول اماری ( تی استیودنت-دانکن-توکی-فیشر)
» گیاه دارویی تلخون (ترخون)
» لوله های زهکشی-تخلخل خاک-اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری خاک
» اندازه گیری رطوبت خاک با دستگاهTDR
» زراعت پنبه
» همه چیز در مورد کلزا
» ماشین های کشاورزی
» آموزش پیوند زدن در درختان میوه
» حاصلخیزی خاک های زراعی
» روش فائو پنمن مانتیث
» آبسیزیک اسید هورمون پیغام دهنده وجود تنشهای غیر زنده
» تنش دمای پایین
» معرفی سوپر جاذب ها
» تنش ژنوتوکسیک
» تنش گرمایی
» تنش اکسیداتیو
» تنش فلزات سنگین
» تنش شوری
» تنش آبی
» جزوه ابیاری تحت فشار(دکترپروانک)90
» اتشک سیب و گلابی fire blight
» 88- جزوه طرح ازمایشات کشاورزی ( حسینی)
» جزوه کامل کنترل و گواهی بذر (مهندس منعم)
» جزوه کامل زراعت علوفه ای (مهندس منعم)
» مجموعه تصاویر رابطه آب و خاک دکتر پروانک
» مطالعات روی اثراللوپاتیک و اثرمتقابلش در گندم وچاودار و روش آگار
» رش های انالیز سطح پوشش گیاهای مناطق برای بررسی فنولوژیک(83)
» تاثیر نیتروژن بررشد و جوانه زنی بذور
» اثر علف کش بر رشد گونه ای از گیاهان در مناطق ساوانا
» اثر آلودگی به نوعی قارچ روی گونه ساکتن بزرگ و آریزونا فسوکا تحت تنش آبی 80
» درصد رشد جوانه زنی در گونه ای از براسیکاسه
» Germination of a bean
» What is seed dormancy
» اصول استخراج قند در دیفوزیون
» عکس العمل یک گونه گیاهی به مقادیر مختلف نیتروژن
» چه چیز یک استاد را بهترین می‌سازد؟
» غربالی درختان میوه
» 76_گزارش کار ازمایشگاه کنترل و گوای بذر
» فتیله نارنجی
» چارت فرمول های مورد نیاز طرح آزمایشات بصورت یکجا
» پوسیدگی ریشه
» نماتد های گیاهی
» خواص دارویی سنبل الطیب
» بررسی روش های رشدی و تولید مثلی درختان ماهون
» دی اکسید کربن در گلخانه
» 70_گزارش کار آزمایشگاه میکرو بیولوژی
» سوختگی غلاف برنج
» فایتوفتورای سویا
» بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی
» 67_گزارش کار آزمایشگاه اصول و روشهای آبیاری
» عکس العمل چرای دام در مراتع جدید بروی دام
» توجهات تنوع زیستی :با توجه به علم مدیریت و بسط و توسعه
» تولید بیش از حد لیزین از طریق موتاسیون شیمیایی بروی باکتریم فلوم (Brevibacterium
» مشاهده تحقیقات:تاثیر اثر تانن ها در درختان مناطق اسپانیا
» 62-جزو ه طرح آزمایشات ( دکتر حسینی مزینانی)
» سوالات طرح آزمایشات کشاورزی
» احیای مراتع بعد از سوزاندن یا تخریب های مکانیکی
» نمونه های جدید بر روی گله در سطح مراتع
» عملکرد سگ های شهری در برخورد با گله ها
» ارتباط علم اقتصاد با فروش فصلی مراتع
» مشکلات اقتصادی احداث ابخشور ها در مراتع برای دام ها
» نمونه های توزیع گله هاوگیاه درمنطقه های کوه ساحلی به کارمی برند
» اثرسمیت علف های مراتع در چرای گوسفندان
» علم هسته‌ای راهی برای بهبود تغذیه
» نمونه های توزیع گله هاوگیاه درکوه به کارمی برند
» نتایج تحقیقات: مشاهده اثرات مراتع در جمعیت بلدرچین ها
» مشاهدات یک تحقیق : تاثیر اکولو}یکی مراتع
» تنظیمات اقتصادی مسائل مربوط به اتش زدن
» عکس العمل علفهای....به چرای مداوم
» عکس العمل های چراگاهها و مراتع به سوزاندن
» بازرویاندن دانه های بزرگ و بوس براش
» بقای 16 نوع رقم آلفا آلفا در مراتع
» ارزیبی خاکهای مراتع در امریکا
» وخاک در و Runoff
» اقتصادوبرخوردهای زیست محیطی مدیریت چراگاه مغذی
» دوشنبه ۱۳۸۸/٧/٦
» بررسی دوره خواب درخت ماهون در...
» بررسی میزان رشدقدی گیاهان بااستفاده از کوددامی درفصول مختلف سال
» دینامیک موادمعدنی و ارتباط ان با چرای دام
» مشاهدات یک تحقیق ک میزان اثرات گوآت
» پاسخ گیاه پردرخت به رژیمهای سوزان گوناگون درجنوب تگزاس
» بافت خاک و عکس العمل گیاهان در رشدشان به ابورزی
» تولیدعلفزارهای علف خشک ودینامیک علف هرزه چنانچه متاثربوسیله مدیریت
» محیط واستفاده از مدل های ژایدار برای مراتع
» جریان اکولو}یکی شناخت زیست بوم
» جوانه زنی و عدم رویش و رویش گیاهان بعد از اتش گرفتن در منطقه یوتا
» تبدیل اراضی ساوانا با اصلاح برگ های مسکویک
» تاثیر اب در دسترس گیاهان در جوانه زنی دانه های غلفی
» تاثیرتاریخ جمع اوری علوفه برروی الک
» رزیم های گیاهی و نوع جیره گاوها در آر}انتین
» آموزش هایی برای کنترل علف هرز
» خشکسالی و برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی و بحران فروچاهله ها
» ‏انتخاب و مدیریت گیاهان برای استفاده بهتر از آب در مناطق خشک
» تلفات نان و راهکارهای کاهش آن
» نقش بهسازی جایگاه دام بربهبود شرایط تولید درگاوداریهای روستایی استا ن فارس
» زنگ لوبیا و زنگ باقلا bean rust & broad bean
» اثر یخ‌زدگی روی نشت الکترولیتی 10 رقم بادام زراعی و یک گونه بادام وحشی
» بهاره سازی و ارتباطش با دوران رکود VERNALIZATION AND RELATIONS DORMANCY
» دلتا مترین ( دسیس )
» اندو سولفان (تیودان- فن)
» گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea)
» میتراز (میتاک )
» انتخاب روش های آبیاری در کشاورزی
» تراکتور
» گیاه دارویی مرزه Satureja hortensis
» گیاه دارویی آقطی Sambucus spp
» تحمل به خشکی در گیاهان گوشنی و ابدار Salinity Tolerance
» نمونه سوالات رشته کشاورزی ( کشت گلخانه ای) فنی حرفه ای
» مدیرت علف های هرز برای کشت های ارگانیک(لاتین)
» سیستم های تحمل ریزوباکتریها به بیماریهای گیاهی
» گزارش کار آزمایشگاه حاصلخیزی
» گیاه دارویی آویشن Thymus vulgaris
» گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria chamomilla
» گیاه دارویی کدو تخمه کاغذی Cucurbita pepo
» گون Astragalus bisulcatus
» یولاف وحشی
» بو مادران Achillea Spp
» گل جالیز Orobanche SP
» تعاریف لازم در زمینه مرتع و آبخیزداری
» خردل سیاه Brassica nigra
» اویار سلام Cyperus rotundus
» همیشه بهار صحرایی Calendula arvensis
» مواد مغذی و متابولیسم آنها در نشخوار کنندگان
» چای tea
» مشخصات خاک
» بیدگیاه(علف گندمی)
» هویج وحشی Dacus carota
» پنیرک صحرایی Malvaceae
» کیسه کشیش Capsella bursa-pastori
» تاتوره Solanaceae
» نیلوفر پیچ Convolvulus
» گل گندم Centaurea
» دستور العمل نحوه برخورد با گله های مشکوک و آلوده به آنفلوانزای فوق حاد طیور (h5,
» اهمیت غذایی شیر و مقایسه شیر گاو و گاومیش
» پشه خاکیها
» چگونگی جلوگیری از مسمومیت آفتکش و درمان آن
» گیاه دارویی زوفا Hyssopus officinalis
» فرهنگ لغت باغبانی ( دیکشنری باغبانی)
» تکثیر غیر جنسی
» گیاه دارویی گل انگشتانه Digitalis purpurea
» گلکاری، آشنایی با مفاهیم و ساختمان گلخانه
» گیاه دارویی نعناع فلفلی Mentha piperita
» بسترهای کشت، تکثیر و پرورش گیاهان زینتی
» گیاه دارویی سنبل الطیب Valeriana officinalis
» گیاه دارویی افسنطین Artemisia absinthium
» گیاه دارویی گالگا Galega officinalis
» گیاه دارویی اسطوخودوس فرانسوی Lavandula angustifolia
» گیاه دارویی آنیسون Pimpinella anisum
» اهمیت اسانسها ی گیاهی
» گیاه دارویی مرزنجوش بستانی Origanum majorana
» گیاه دارویی شیرین بیان Glycyrrhiza glabra
» گیاه دارویی مریم گلی Salvia officinalis
» زهکشی Drainage
» سپتوریای برگ گندم ( Septoria leaf blotch
» Fusarium Head Blight فوزاریوم سنبله گندم
» سفیدک پودری (‍Powdery Mildew )
» تولید ارقام متحمل به کم آبی ، راهکاری موثر در کاهش معضلات پدیده خشکسالی در گیاها
» زنگ قهوه ای Puccinia recondita
» زنگ زرد Puccinia striiformis f.sp.tritici West
» آموزش پرورش خیار گلخانه ای(درختی)
» گیاه دارویی ژینکو Ginkgo biloba
» گیاه دارویی رزماری (اکلیل کوهی) Rosmarinus officinalis
» گیاه دارویی علف لیمو Cymbopogon spp
» گیاه دارویی گل راعی Hypericum perforatum
» گل حشره کش hrysanthemum cinerariaefolium
» سیاست غذای ارزان
» گیاه دارویی ریواس (Rheum ribes)
» گیاه دارویی زرشک Berberidaceae
» اوکالیپتوس Eucalyptus
» رازک Cannabinaceae
» یاه دارویی جین سنگ anax ginseng
» قارچ کش ها و سموم و نحوه تاثیر انها
» گیاه دارویی به لیمو Lippia citriodora
» نماتد گال بذر (Seed - Gall Nemtod )
» سپتوریای سنبله گندم ( Septoria glum blotch )
» زراعت باقلا (Vicia faba)
» جو
» میتوکندری Mitochondrion
» آنتوریوم Anthurium
» راهنمای کاشت گیاهان بدون استفاده از خاک (هیدروپونیک)
» پروکسیلین pyroxylin (سلولز نیترات )
» کم آبیاری؛ تکنیکی مناسب برای کاهش مصرف آب در تولید محصولات
» بیماری اتشک سیب و گلابی
» پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه
» مقایسه اقتصادی مراتع و دیمزارها در استان همدان1
» زیره سبز Cuminum cyminum
» استفاده از مواد جاذب رطوبت پلیمری در کشاورزی به منظور افزایش ذخیره رطوبت خاک
» لیست سموم رایج در ایران و مقدار مصرف آنها
» ارزش و محاسبه کارایی مصرف آب گیاهان زراعی در چهار محصول استراتژی
» Fusarium diseases of wheat
» بیماری غربالی درختان میوه Shot hole or Coryneum Blight
» سیاهک گندم
» نحویه کاشت کلزا
» بیماری کپک زدگی توت فرنگی
» تیپ های بومی برنج
» مراحل تولید قند
» بیماری های حبوبات
» افزایش مقاومت به خشکی در گندم دابل هاپلوئید
» Acer wilsonii افرائیان
» Acer tschonoskii
» Auxin-responsive gene expression: genes, promoters and regulatory
» اثرات سو علف کش ها
» اللوپاتی گندم
» مدیریت اسید شویی در سیستمهای آبیاری قطره ای
» بیماری ریزوکتونیایی حبوبات Rizoctonia solani
» سیاهک آشکار Ustilaga tritici
» دوشنبه ۱۳۸٧/۸/٢٠
» black spot (leaf, stem, or pod spots
» تاثیر تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین
» وانیل vanille
» اموزش روش های اصلاح نباتات National Plant breeding study
» Acer palmatum var. matsumurae
» Acer palmatum تیره افرا
» Acer carpinifolium تیره افرا Aceraceae
» پروتئین های حشره کشB.t و نحوه ی عمل آنها
» بررسی اثرات ویتامین هایE وC بر خصوصیات اسپرم گاو در محیط یخچال
» Acer argutum تیره افرائیان (Acer argutum )
» Accacia sp اقاقیا (خانواده لگومینوز Leguminosae )
» Acanthus mollis کنگرها (Acanthaceae)
» Acanthus ebracteatus کنگرها (Acanthaceae)
» Acanthopanax sieboldianus عشقه یا داردوست (Araliaceae)
» Acalypha hispida فرفیون (Euphorbiaceae)
» Acalypha hispida گونه فرفیون (Euphorbiaceae)
» Acacia catechu خانواده لگومینوز ( اقاقیا)
» Abutilon striatum خانواده پنیرک
» Abutilon megapotamicum
» Abrus precatorius خانواده لگوم
» Abies veitchii
» Abies firma
» Abelmoschus esculentus
» Abelia tetrasepala
» پیچ امین الدوله Abelia serrata
» برگ و ساختار برگ leaf & leaf structure
» تحقیقات عکس العمل رشد و رشد زایشی درخت ماهون در ارتفاعات کوهستانی Growth and rep
» اثرات کربوکسیلاز در رشدتومور و اثرات آنتاگونیسمی ان بر عوامل بازدارنده عمومی م3
» لوبیا Phasaeolus
» مفهوم کشاورزی پایدار
» چگونه سیب زمینی رشد میکند How to Grow Potatoes
» مدیریت و مصرف انرژی در کشاورزی پایدار
» تری فلورالین (ترفلان)
» خاک دیاتومه (Diatomaceous earth)
» عوامل موثر بر طول عمرمفید گام شیری
» تولیدات کتان ارگانیک Organic Cotton Production
» چچم Lolium temulentum
» بابونه Matricaria chamomilla
» زهکشی Drainage
» ورمی کمپوست
» تنظیم کمباین و رفع ایرادهای آن در برداشت گندم
» Gene duplication and transfer events in plant mitochondria genome
» بررسی تأثیر نوع تیمار، بسته بندی ودمای انبار بر کنترل ضایعات پس از برداشت گوجه ف
» تراریوم (Trurumm)
» واکنش زنجیره ای پلی مراز The Polymerase Chain Reaction
» ارزش و محاسبه کارایی مصرف آب گیاهان زراعی در چهار محصول استراتژیک
» کارایی بالای کندم دابل هاپلوئئید در تولید
» استفاده از روشهای نوین اصلاح نباتات در بهبود عملکرد
» بیماریهای مهم سیب زمینی
» مدیریت مراتع و چرای دام ها در خشکسالی
» آزمایشات شیمیایی خاک
» کوددهی در برنج
» کلزا
» طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
» برنج های رنگی
» آلکالوئید ها
» کاربرد بیوتکنولوژی در باغبانی
» گل مريم
» روغن آفتابگردان
» بيماري پاخوره گندم (قسمت دوم)
» مراحل توليد قند
» تثبيت ازت به روش همياری
» تثبيت ازت به روش همياري
» نخودها هم بانکي شده اند
» کاربرد های بیوتکنولو‌‌ ژی در کشاورزی
» شنبه ۱۳۸٦/۸/٢٦
» مختصری در مورد زراعت لوبیا (( Phaseolus sp .
» سیستم های آبیاری
» تأثير حبوبات در کاهش وزن
» سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
» شنبه ۱۳۸٦/٤/٢۳
» انتقال ژن در بهبود گياهان زراعي(۱)
» عوامل موثردرپوست شترمرغ
» فناوری نانووجايگاه آن درکشاورزی(۲)
» فناوری نانووجايگاه آن درکشاورزی (۱)
» بررسی کاهش ضایعات بذر مصرفی گندم
» انواع پروتینهادرغلات
» یکشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٦
» استاندارد جنس4
» استاندارد جنس3
» استاندارد جنس2
» سفیدک پودری انگور
» فتیله نارنجی(دارخور) Cytospora canker
» مبانی بیوشیمی
» استاندارد جنس1
» آفتاب پرست heliotropium europaeum
» عکس هفته۰۰۹
» آيا مي خواهيد در محيط دسكتاپ كامپيوترتان يك گلدان داشته باشيد ؟
» غلات
» رزاسه یا گل‌ سرخیان
» وارونگی هوا
» گردو
» نی typha latifolia(كدمطلب۱۰۰۷)
» عکس هفته۰۰۸
» بنجامین ( BENJAMINA )
» ترشک rumex sp (کدمطلب۱۰۰۶)
» عکس هفته۰۰۷
» کاشت و تکثیر گیاهان زینتی (بخش دوم)
» کاشت و تکثیر گیاهان زینتی (بخش اول)
» راهنمای انواع گلخانه (جنس، محصولات قابل کشت، سیستم های مورد نیاز و ...)
» عکس هفته۰۰۶
» پیچک صحرایی (کدمطلب۱۰۰۵)
» کشت فلفل رنگی در گلخانه
» عکس هفته۰۰۵
» روشهای کشت قارچ صدفی
» هويج وحشيdaucus carota (کدمطلب۱۰۰۴)
» راهنمای تهیه محلول غذایی برای کشت هیدروپونیک
» تولید خمیر کاغذ سودا از پسماندهای گیاه کلزا
» عکس هفته۰۰۴
» انار
» چچم ( lolium temolentivm (۱۰۰۳
» ساختمان گلخانه
» عکس هفته۰۰۳
» گاوچاق کن(کدمطلب ۱۰۰۲)
» عکس هفته۰۰۲
» تاج خروس۲رگه(کدمطلب۱۰۰۱)
» دستکاریهای تغذیه ای برای افزایش پاسخهای ایمنی در جوجه های گوشتی
» کاربرد های کامپیوتر در مسائل مربوط به زهکشی
» عکس هفته۰۰۱
» پنجشنبه ۱۳۸٥/٩/۱٦
» علف هفت بند
» قارچکشها و نحوه تاثیر
» Matricaria chemmomillaبابونه آلمانی
» عناب: ziziphus jujuba
» حشره
» طبقه بندی سموم
» پروانه­ها (Lepidoptera)
» تريپس توتون
» کنترل بیولوژیک
» دوشنبه ۱۳۸٥/٩/۱۳
» لوبیا
» اکوسیستم
» gricultureکشاورزی پایداربرای ماندگاری وتداوم کشاورزی
» کیفیت تخم مرغ
» نهاندانگان
» عکس هفته
» کاربرد دیدگاه انتخاب‌ براساس‌ نشانگرها در برنامه های اصلاح نژاد
» کاربرد دیدگاه انتخاب‌ براساس‌ نشانگرها در برنامه های اصلاح نژاد
» METABOLIC DISORDERS IN DAIRY COWS گاو ودامپروری
» فتوسنتز، تنفس و تعرق
» دوشنبه ۱۳۸٥/۸/٢٩
» انار
» پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه وانار
» گزانتان (Xanthan) :
» تراگاکانت (Tragacanth)
» صمغ لوبیای لوکاست (Locust bean Gum)
» گوار (Guar) :
» - آگار (Agar) :
» کاراگينان (Carrageenan) :
» آلژینات (Alginate) :
» - صمغ عربی يا صمغ اقاقيا (Arabic Gum or Acacia)
» صمغ ها
» پنجشنبه ۱۳۸٥/۸/٢٥
» پنجشنبه ۱۳۸٥/۸/٢٥
» انواع ريشه roots
» گالری عکس دوستان
» تمشك
» علفهای هرز
» دوشنبه ۱۳۸٥/۸/۱٥
» گياه چاي
» سه‌شنبه ۱۳۸٥/۸/٩
» ديفن باخيا
» بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک
» فرفيون(شيرسگ)
» تاج خروس
» ثبت درخواست ترجمه انگلیسی به فارسی
» دیکشنری لغات تخصصی کشاورزی بطور آنلاین
» راهنمای پرداخت
» گوجه‌فرنگي
» اهم فعالیتها در زمینه مبارزه با آفات و بیماری های نباتات زراعی در سال
» راهنمای کشت توت فرنگی
» دیکشنری رشته کشاورزی + ترجمه متن + ترجمه رایگان مقاله با ترجمه فارسی و انگلیسی
-