مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
دانلود فیلم آموزشی پرورش قارچ صدفی ق2
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٢:٤٠ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : پرورش قارچ صدفی

مدت : سه قسمت

توضیحات : دانلود قسمت دوم ٢

دانلود مقاله شماره  ١٠٧

دانلود فیلم آموزشی پرورش قارچ صدفی ق1
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٢:۳۳ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : پرورش قارچ صدفی

مدت : سه قسمت

توضیحات : دانلود قسمت اول ١

دانلود مقاله شماره ١٠۶

فیلم آموزشی پرورش قارچ دکمه ای ق3
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۳:٥۸ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : پرورش قارچ دکمه ای

مدت : سه قسمت

توضیحات : دانلود قسمت سوم ٣

دانلود مقاله شماره ١٠۵

یلم آموزشی پرورش قارچ دکمه ای ق2
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٢:۱۸ ‎ق.ظ

دانلود فیلم های آموزشی در موارد و موضوعات مختلف کشاورزی

نام فیلم : پرورش قارچ دکمه ای

مدت : سه قسمت

توضیحات : دانلود قسمت دوم ٢

دانلود مقاله شماره  ١٠۴

-