بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه
موضوعات مطالب
آمار و امكانات
:
:

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

 

لینک عضویت در کانال تلگرامی ما ضمنا برخی مقالات فقط در کانال ما موجود هستند حتما بازدید کنید.


بهار  96  برشما عزیزان  تبریک و تهنیت بادعکس هفته۰۰۳
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس تاریخ ارسال : جمعه ۱۳۸٥/۱٠/۱

گاوچاق کن(کدمطلب ۱۰۰۲)
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس تاریخ ارسال : چهارشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٩

این

گیاهی ۱ساله مقاوم به سرماوگاهی اوقات به شکل ۲ساله میباشددارای ریشه های عمودی که توسط بذرتکثیروانتشارمیابداغلب درخاکهای قلیایی خشک ونیمه خشک یافت می شود

 

دوره رویش:بهاروپاییز

 

برگها:به رنگ سبزروشن حاشیه برگهادارای دندانه وکرک میباشدرگیرگ میانی دارای خارهای کوتاه میباشد

 

ساقه:بشکل افراشته درقسمتهای بالایی منشعب ووقسمتهای پایین دارای خارمیباشدطول متوسطساقه۴۰-۱۴۰است

 

گلها:کوچک درراس ساقه وبه رنگ زردروشن درآرایش خوشه ای مرکب

 

دوره گلدهی:تابستان تاپاییز

 

نواحی انتشاردرایران:البرز-گرگان-مازندران- خراسان-همدان-کرمانشاه

 

نواحی انتشاردرجهان:نواحی مدیترانه -آسیای غربی-اروپا

     

 

 

 

 

 

 

عکس هفته۰۰۲
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس تاریخ ارسال : شنبه ۱۳۸٥/٩/٢٥

تاج خروس۲رگه (کدمطلب۱۰۰۱)
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس تاریخ ارسال : شنبه ۱۳۸٥/٩/٢٥

گیاهی ۱ساله تکثیروانتشارتوسط بذرمعمولاخاکهای غنی ازهموس وازت راترجیح میدهددوره رویش آن بهارتاتابستان بوده

برگها:به رنگ سبزروشن ودرازتخم مرغی شکل بالبه های صاف

ساقه:به شکل افراشته قسمت بالایی دارای کرک پراکنه وبه ارتفاع حدود۳۰-۱۴۰سانتی متر

گلها:معمولابه رنگ سبزیاقرمزوبه شکل سنبل کاذب مشاهده میشود

دوره گلدهی:تابستان تاپاییز میباشد

مناطق انتشاردرجهان:همه نقاط دنیا

 

"Amarantus" redirects here. For the ancient Greek writer, see Amarantus of Alexandria.
"AMARANTHUS" redirects here. For the Momoiro Clover Z album, see Amaranthus (album).
"Doodo" redirects here. For the Songhai drum, see talking drum.
For other uses, see Amaranth (disambiguation).

Amaranthus, collectively known as amaranth,[1] is a cosmopolitan genus of annual or short-lived perennial plants. Some amaranth species are cultivated as leaf vegetables, pseudocereals, and ornamental plants. Most of the species from Amaranthus are summer annual weeds and are commonly referred to as pigweed.[2] Catkin-like cymes of densely packed flowers grow in summer or autumn.[3] Approximately 60 species are recognized, with inflorescences and foliage ranging from purple and red to green or gold. Members of this genus share many characteristics and uses with members of the closely related genus Celosia.

"Amaranth" derives from Greek ἀμάραντος[4] (amárantos), "unfading," with the Greek word for "flower," ἄνθος (ánthos), factoring into the word's development as amaranth. The more accurate amarant is an archaic variant.

-- -