مقاله کشاورزی و گیاهپزشکی
بانک مقالات کشاورزی و باغبانی و گیاه پزشکی فارسی انگلیسی ترجمه

دانلود ديكشنري كشاورزي مخصوص بابيلون

پشتیبانی سایت

کانال تلگرام
ثبت درخواست ترجمه انگلیسی به فارسی
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ

 

 

 

 

ثبت  درخواست ترجمه انگلیسی به فارسی :

 مطابق راهنمای بالا فایل خود را برای ما ارسال نمایید تا همکاران مستقر در واحد پذیرش در کمترین زمان ممکن به درخواست تان رسیدگی نموده و مراحل مرتبط با ترجمه متن مورد نظرتان را انجام دهند .

 شما می توانید سفارش خود را از طریق ایمیل ارسال کنید پروژه شما بعد از بررسی ، تعیین هزینه و اعلام قیمت و توافق شما ، ترجمه خواهد شد.

ایمیل تیم ترجمه :  forooshgah.coo.ir@gmail.com

 

لیست کلیه لغات تخصصی و اصطلاحی در رشته کشاورزی با ترجمه به فارسی

 

اگر در یافتن کلمه مورد نظر خود مشکل دارید از قسمت جستجو در ستون سمت چپ استفاده کنید یا اگر کلمه مورد نظر شما نیست سریعا در قسمت نظرات برد اطلاعات وب بنویسید تا افزوده گردد.

  

نام  انگلیسی       english name              معنای فارسی                 معنای   دوم                       
Abscisic acid اسید ابسیزیک نوعی هورمن ABA
abiotic stress تنش غیرزنده  
acclimation سازگاری  
achene بذر برهنه  
adventitious bud غیرارثی  
after ripening بعد از جوانه زنی  
albumen بافت غذایی -آلبومن nutritive tissue
albuminous seed بذرالبومنی  
aleurone grains دانه آلرون  
allelochemical مسمومیت شیمیایی allelopathy دگرمسموم
alpha-amylase آلفا آمیلاز  
amylose آمیلوز  
annual گیاه ۱ساله  
annual drmancy cycling چرخه خواب گیاه  
apomixis تکثیربدون لقاح  
autochory خود لقاحی  
Auxin اکسین نوعی هورمن
awn آون گرم کن
axillary bud جوانه جانبی  
beta-amylase بتا آمیلاز  
biodiversity تنوع زیستی  
biotic stress تنش زنده  
blossom شکوفه غنچه
brassicaceae خردل mustard
family خانواده فامیلی
bud جوانه  
dormancy خواب  جوانه رکود دانه
callose کالوس  
capsule کپسول  
carpel برچه  
caruncle کارنکل  
castor bean کرچک  
cereal grain دانه غلات  
chalaza انتقال البومن  
clover شبدر  
coat dormancy خواب پوسته  
coleorhiza غلاف ریشه root sheath
combinational dormancy خواب ترکیبی  
conditional dormancy خواب شرطی  
cone مخروط  
cortex پوست  
Cytokinine سیتوکینین نوعی هورمن گیاهی
dehiscent fruit میوه شکوفا  
dessication خوشه  
dessication tolerance تحمل خوشه  
double fertilization باروری دوباره  
diaspore اسپورپراکنده شده  
dormancy رکود خواب
drupe میوه غندقه stone fruit
dry fruit میوه خشک  
elaiosome لایه پروتینی  
embryo جنین رویان
embryogenesis تکامل جنین  
embryonic axis محور جنین  
embrysac کیسه جنین  
endocarp درون بر  
endosperm آندوسپرم  
epiblast غیرنور دوست  
Ethylene اتیلن نوعی هورمن
etiolation بی رنگ شدن  
pseudocarp برونبر false fruit
fenugreek شنبلیله  
fertilization باروری  
fleshy fruit میوه گوشتی  
flower گل  
follicle فولیکول  
fruit میوه  
funiculus ساقه فولیکول ساقه تخم
cress رازیانه شاهی
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

دیکشنری کشاورزی به فارسی چی میشه  به انگلیسی چی میشه  به چه معناست  کسی بلده کسی میدونه انگلیسیش چی میشه  به انگلیسی به فارسی فارسیش چی میشه به  چه معناست  English - Englisch A Abscisic acid (ABA) Abscisinsäure ABA aba1 aba1 ABA-defiziente Arabidopsis-Mutante abi3 abi3 ABA-insensitive Arabidopsis-Mutante ABRE (ABA-response element) ABRE ABA-Respons-Promotor-Element Abscission Abscission Abiotic stress Abiotischer Stress ACC (1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid) ACC (1-Aminocyclopropan-1-carbonsäure) Biosynthesevorstufe des Ethylen ACO (ACC oxidase) ACO ACC-Oxidase, Ethylen-Biosyntheseenzym ACS (ACC synthase) ACS ACC-Synthase, Ethylen-Biosyntheseenzym Acclimation (hardening) Akklimatisation (Abhärtung) Stressakklimatisation Achene Achäne Fruchttyp Adaptation Adaptation Stressadaptation Adventitious bud Adventivknospe After-ripening Nachreifung Albumen, nutritive tissue Albumen, Nährgewebe Nährgewebe = Endosperm oder Perisperm Albuminous seed Samen mit Nährgewebe Nährgewebe = Endosperm oder Perisperm Aleurone grains Aleuronkörner Aleurone layer Aleuronschicht Allelochemical Allelochemikalie Allelopathy Allelopathie Allochory Allochorie (Fremdausbreitung) alpha-Amylase alpha-Amylase Amylose Amylose alpha-1,4-Polyglucan (Stärke) Amylopectin Amylopektin alpha-1,4-Polyglucan mit alpha-1,6-Verzweigungen (Stärke) Annual Annuell, einjährig Annual dormancy cycling Jährlicher Dormanzzyklus Apomixis Apomixis Samenbildung ohne Befruchtung Aril Arillus, Samenmantel Arillate, arilloid Arilloid Autochory Autochorie (Selbstausbreitung) Auxin Auxin Awn Granne Axillary bud Achselknospe B beta-Amylase beta-Amylase Biodiversity Biodiversität Biotic stress Biotischer Stress Blossom Blume Brassicaceae, Cruciferae, mustard family Brassicaceae, Cruciferae, Kreuzblütler Brassinolide (BL) Brassinolid BL (wichtigstes aktives BR) Brassinosteroid (BR) Brassinosteroid BR bri1 bri1 bri1 = BR-insensitive Arabidopsis-Mutante Bud Knospe Bud dormancy Knospendormanz C Callose Callose, Kallose ein ß-1,3-Glucan Capsule Kapsel Fruchttyp Carpel Karpell (Fruchtblatt) Caruncle Caruncula (Samenschwiele) Caryopsis Karyopse, Caryopse Fruchtyp Poaceae Castor bean Rizinus Ricinus communis (Euphorbiaceae) Cereal grain Getreidekorn Chalaza Chalaza Chalazaosperm Chalazosperm Climacteric fruit ripening Klimakterische Fruchtreifung Beispiel: Tomate (Ethylen- und Respirationspeak) Clover Klee Coat dormancy Samenhüllen-Dormanz Coleoptile, plumule sheath Koleoptile, Coleoptile, Keimscheide Coleorhiza, radicle sheath, root sheath Koleorrhiza, Coleorhiza, Wurzelscheide Combinational dormancy Kombinatorische Dormanz PY+PD Conditional dormancy Konditionale (bedingte) Dormanz Cone Zapfen Cortex Cortex, Rinde Cotyledons Kotyledonen, Keimblätter Cruciferae, Brassicaceae Kreuzblütler, Brassicaceae ctr1 (constitutive triple response 1) ctr1 ctr1 = Ethylen-konstitutive Arabidopsis-Mutante cyp707a2 cyp707a2 cyp707a2 = ABA-überproduzierende Arabidopsis-Mutante Cytokinine Cytokinin D Dehiscent fruit Öffnungsfrucht, Streufrucht Dessication Austrocknung Dessication tolerance Austrocknungstoleranz Double fertilization Doppelte Befruchung Diaspore Diaspore Ausbreitungseinheit wie Samen, Früchte, Fruchtteile usw. Dormancy Dormanz Drupe, stone fruit Steinfrucht Dry fruit Trockenfrucht E Elaiosome Elaiosom, Ölkörper Embryo Embryo Embryo dormancy Embryo-Dormanz Embryogenesis Embryogenese Embryonic axis Embryoachse Embryosac Embryosack Endocarp Endokarp Endosperm Endosperm triploides Nährgewebe Endosperm dormancy Endosperm-Dormanz Endosperm rupture Endosperm-Ruptur Endosperm weakening Endosperm weakening "weich werden" des Endosperms Endospermic seed Endospermhaltige Samen Epiblast Epiblast Embryoanhängsel Poaceae Epicotyl Epicotyl Epigeal germination Epigäische Keimung Beispiele: Gartenbohne, Zwiebel ERE (ethylene-responsive element) ERE Ethylene-Respons-Promotor-Element EREBP (ERE binding protein) EREPB ERE-Bindeprotein (EREBP=ERF) ERF (ERE factor) ERF ERE-Faktor (ERF=EREBP) Ethylene Ethylen (Ethen) Etiolation Etiolement, Etiolierung, Vergeilung etr1 (ethylene-resistant1) etr1 etr1 = Ethylen-insensitive Arabidopsis-Mutante Exalbuminous seed Samen ohne Nährgewebe Exocarp, epicarp Exokarp F False fruit, pseudocarp Scheinfrucht Fenugreek Bockshornklee Trigonella foenum-graecum (Fabaceae) Fertilization Befruchtung Fleshy fruit Saftfrucht Flower Blüte Follicle Follikel, Balgfrucht Fruit Frucht Funiculus Funiculus, Nabelstrang G GARE (ABA-response element) GARE GA-Respons-Promotor-Element Garden cress Gartenkresse Lepidium sativum (Brassicaceae) ga1 ga1 ga1 = GA-defiziente Arabidopsis-Mutante gai (GA-insensitive) gai gai = GA-insensitive Arabidopsis-Mutante Gemma Gemme, Brutknospe Germination Keimung gib-1 gib-1 gib-1 = GA-defiziente Tomaten-Mutante Gibberellin (GA) Gibberellin GA GA1 GA1 Gibberellin A1 GA3 GA3 Gibberellin A3 = Gibberellinsäure GA4 GA4 Gibberellin A4 Globeflower Trollblume Trollius europeaus (Ranunculaceae) ßGlu (ß-1,3-Glucanase) ßGlu ß-1,3-Glucanase H Hilum Hilum, Nabel Hydrochory, water dispersal Hydrochorie, Wasserverbreitung Hypocotyl Hypokotyl Hypogeal germination Hypogäische Keimung Beispiele: Erbse, Mais I IAA (indole-3-acetic acid) IAA Indol-3-essigsäure, Haupt-Auxin Imbibition Quellung Imbibitional leakage Quellungsleckage Substanzausstrom während der Quellung Indehiscent fruit Schliessfrucht Integument Integument J Jasmonic acid (JA) JA Jasmonsäure L Latent bud Ruhende Knospe LEA (late embryogenesis abundant) protein LEA-Protein Lettuce Salat Lactuca sativa (Asteraeceae) Lucerne (alfalfa) Luzerne (Alfalfa) Medicago sativa (Fabaceae) M Maternal tissue Mütterliches Gewebe Mesocarp Mesokarp Micropylar endosperm Mikropylares Endosperm Micropyle Mikropyle Morphological dormancy Morphologische Dormanz MD Morphophysiological dormancy Morphophysiologische Dormanz MPD Mouse-ear cress Acker-Schmalwand Arabidopsis thaliana (Brassicaceae) Mucilage Schleim Muskmelon Netzmelone Cucumis melo reticulatus (Cucurbitaceae) Myrmecochory Myrmekochorie Ausbreitung Samen/Früchte durch Ameisen N Non-endospermic seed Endospermlose Samen Non-climacteric fruit ripening Nichtklimakterische Fruchtreifung Beispiel Erdbeere Nucellus Nucellus Megasporangium, von Integumenten umschlossener innerer Bereich der Samenanlage Nut Nuss Fruchttyp Nutlet, nucule Nüsschen Fruchttyp O Oleosome Oleosom Öltröpfchen im Cytoplasma Operculum, opercle Operculum (Fruchtdeckel) Orthodox seed Orthodoxe Samen Ovary Ovar, Fruchtknoten Ovule Samenanlage, Ovulum P Pappus Pappus Fruchtfortsatz Parthenocarpy Parthenokarpie Fruchtbildung ohne Samen Pea Erbse Pisum sativum (Fabaceae) Pelleting Pillieren Pepper Paprika Capsicum annuum (Solanaceae, subgroup Solanoideae) Perception Perzeption Pericarp Perikarp, Fruchtwand, Fruchtschale Perisperm Perisperm Petunia Petunie Petunia hybrida (Solanaceae, subgroup Cestroideae) Photodormancy Photodormanz Physical dormancy Physikalische Dormanz PY Physiological dormancy – deep, non-deep Physiologische Dormanz - tief, nicht tief PD Pistil Pistill, Stempel Placenta Placenta Plumule Plumula Pollination Bestäubing, Pollination Primary dormancy Primäre Dormanz Priming Primen Pulp Pulpa, Fruchtfleisch Puncture force Durchstosskraft Biomechanische Messmethode für das Endosperm weakening Q Quiescence Quieszenz keimbereite Samen R Radicle Radikula, Embryowurzel, Keimwurzel Rape Raps Brassica napus (Brassicaceae) Raphe Raphe äusserlich hervortretender Samenbereich über dem Leitbündel Recalcitrance Rekalzitranz "Nicht-Austrocknungstoleranz" Recalcitrant seed Rekalzitrante Samen nicht austrocknungstolerante Samen (z.B. Eicheln) S Sarcotesta Sarkotesta fleischige äussere Schicht der Samenschale Scarification Skarifizierung Durchlässigmachen der Samenhüllen z.B. durch einritzen Scutellum Scutellum, Keimschildchen Poaceae Secondary dormancy Sekundäre Dormanz Seed Samen, Same, Saatgut Seed aging Samenalterung Seed bank Samenbank Seed coat Samenschale Seed dispersal Samenverbreitung (inkl. Fruchtverbreitung) Seed dormancy Samendormanz Seed germination Samenkeimung Seed longevity Langlebigkeit des Saatguts Seed maturation Samenreifung Seed plant Samenpflanze Angiospermen und Gymnospermen Seed quality Saatgutqualität Seed storage Saatgutlagerung Seed viability Lebensfähigkeit des Saatguts Seedling Keimling, Sämling Seedling emergence Keimlingsauflauf Shoot apical meristem Sprossapikalmeristem Signalling Signalleitung Silicle Schötchen Silique Schote Solanaceae, nightshade family Nachtschattengewächse, Solanaceae Spicule, spikelet, locusta Ährchen Spike Ähre Stamen Stamen, Staubblatt Stele Stele Stigma Stigma, Narbe Strophiole Strophiolum, Strophiole Stratification Stratifizierung Kältestratifizierung = Kältebehandlung zur Dormanzbrechung Style Stylus, Griffel Sugar beet Zuckerrübe Beta vulgaris (Amaranthaceae) Summer annual Sommerannuelle Suspensor Suspensor, Embryoträger T Testa (seed coat) Testa (Samenschale) Testa dormancy Testa-Dormanz Testa rupture Testa-Ruptur Tobacco Tabak Nicotiana tabacum (Solanaceae, subgroup Cestroideae) Tomato Tomate Lycopersicon esculentum (Solanaceae, subgroup Solanoideae) Two-step germination Zweischritt-Keimung V Vernalization Vernalisierung Kältebehandlung zur Blühinduktion Vigor Triebkraft Seed vigor, seedling vigor Vivipary Viviparie W Wild type Wildtyp Winter annual

راهنمای پرداخت
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ

برای دریافت برخی مقالات و فایل ها لازم است مبلغ مشخصی را پرداخت کنید

برای این امر دو راه در دسترس شماست . اول پرداخت آنلاین با کلیه کارت بانک های عضو شتاب و دوم از طریق واریز به شماره حساب یا کارت 

نکات مهم قبل از خرید :

1. مقاله به ایمیل شما ارسال می شود در نوشتن آدرس آن دقت کنید

 حتما ادرس صحیح ایمیل خود را بنویسید

2. حتما شماره مقاله مورد نظر را بنویسید

 2. ارسال مقالات بین 6 تا 48 ساعت طول میکشدپس :

فقط در صورتیکه بعد از 48 ساعت دریافتی نداشتید باما تماس بگیرید

3. برخی لینک دانلود ها خراب شده است برای دریافت آنها ابتدا تماس بگیرید اگر مقاله موجود بود سپس واریز کنید و آنرا در ایمیل خود دریافت کنید 

قانون : منع خرید بیش از 2 مقاله توسط 1 فرد بدون ارائه تصویر کارت دانشجویی یا کارت ملی وجود دارد درصورتیکه نیاز به بیش ازدو  مقاله دارید حتما قبل از پرداخت نسبت به ارسال مدارک اقدام نمایید

**************


راهنمای واریز آنلاین 

واریز آنلاین با کلیه کارت های عضو شتاب در سه گام

1. با توجه به مبلغ از طریق فرم موجود در ستون سمت راست (بالا) مبلغ را به تومان  وارد کنید

2. نام و نام خانوادگی و توضیحاتی در مورد کالای مورد خرید را بنویسید

 3. دکمه پرداخت را بزنید و پس از خرید فرم ثبت فیش را پر کنید و منتظر تماس ما باشید.

  

راهنمای واریز به حساب یا کارت

 شماره حساب ها همگی بنام :  سیدمهدی شمس

نام بانک شماره حساب شماره شبا شماره کارت
تات 0200134461008 IR440620000000200134461008 6362-1410-9117-6728
پاسارگاد 286101609771 IR290570028680010160977001 5022-2910-4071-2265
ملت ۳۲۷۵۸۰۰۴۳۸ IR710120020000003275800438 6104-3370-9657-8115
پارسیان 0200780088006 IR770540103980020780088006 6221-0610-5255-4096
       

برای ثبت فیش کلیک کنید

    

***************

 bink-005

گوجه‌فرنگي
ارسال شده توسط سیدمهدی شمس در ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ

گوجه‌فرنگي گياهي است با نام علمي "LYCOPERSISCOM ESCULENTUM" از خانواده سيب زميني "SOLANACEAE" که به نام عمومي "‌TOMATO" در جهان مشهور است‌.

ميوه اين گياه كه قسمت اصلي آن است به صورت خام يا پخته در سالاد، انواع سس‌ها، سوپ و انواع مواد غذايي به طور وسيع در جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد‌. اكثرا گوجه‌فرنگي را در زماني كه به رنگ قرمز است استفاده مي‌كنند و كمتر از ميوه سبز آن استفاده مي‌شود‌.

مهمترين تركيبات گوجه‌فرنگي شامل حدود"90" درصد و يا كمي‌بيشتر آب مي‌باشد و بقيه آن را پروتئين، چربي، قندهاي مختلف از جمله گلوكز و فروكتوز، ويتامين‌هاي آ، ث، كا، تيامين، ريبوفلاوين، پانتوتنيك اسيد، اسيد فوليك، ‌ويتامين اي، اسيد آمينه‌هاي ضروري، املاح معدني از جمله كلسيم، فسفر، آهن، سديم، پتاسيم، منيزيوم، مس، منگنز، كبالت، روي و آرسنيك مي‌باشد و به تازگي وجود يد نيز در گوجه‌فرنگي گزارش شده است‌.

 با توجه به تركيبات ياد شده كه فقط قسمتي از تركيبات گوجه‌فرنگي را تشكيل مي‌دهند مي‌توان به خواص كم نظير آن پي برد‌. به همين دليل در سال‌هاي "1980" تا "1990" حدود "6000" مقاله تحقيقاتي در مورد تجزيه و شناسايي مواد ارزشمند اين گياه به چاپ رسيده است‌. با وجود اين كه مسلم است هنوز تحقيقات در باره گوجه‌فرنگي به پايان نرسيده و بسياري از مواد و عناصر آن كشف نشده‌اند ولي تحقيقات امروز حاكي از وجود مجموعه‌اي از عناصر و مواد بسيار ارزشمند براي انسان در اين گياه مي‌باشد كه كمتر كسي از آن آگاه بوده و به همين دليل به ارزش آن واقف نمي‌باشند‌.

املاح معدني موجود در اين گياه با ارزش وظايف مهمي‌ در بدن ايفا مي‌كند كه بسياري از آنها در تحقيقات جديد پزشكي در حال بررسي است‌. گوجه‌فرنگي در بعضي افراد ايجاد حساسيت مي‌كند كه بايد به آن توجه كرد. دانه‌هاي گوجه‌فرنگي داراي روغن مي‌باشند كه براي تهيه مارگارين، سالاد و صابون مصرف مي‌شود‌.

در طب سنتي نقاط مختلف جهان، براي گوجه‌فرنگي اثراتي در جهت تسكين و بهبود بعضي بيماري‌ها نظير آسم، سرفه، آنفلوآنزا، امراض چشم، گوش درد، حصبه، برص و تب زرد قايل مي‌باشند‌. در مراجع جديد علمي‌خاصيت‌هاي ضد ميكروب، ضد اسهال، هضم كننده و ادرارآور را براي آن ذكر كرده‌اند‌.

گر چه شباهت‌هايي بين تركيبات گوجه‌فرنگي قرمز و سبز (نرسيده) وجود دارد، ولي رنگ‌هاي گياهي موجود در گوجه‌فرنگي رسيده (قرمز) در سبز وجود ندارد و ممكن است گاهي در گوجه‌فرنگي سبز، مواد سمي ‌وجود داشته باشد‌. با توجه به ارزش غذايي و اثرات جالب دارويي آن، استفاده روزمره و يا ممتد آن در رژيم غذايي توصيه مي‌شود‌.

يکي ديگر از استفاده‌هاي باارزش گوجه‌فرنگي استفاده از ماسك آن براي خانم‌هاست‌. اين مورد به خصوص براي كساني كه به گوجه‌فرنگي حساسيت ندارند مفيد است‌. براي استفاده از اين ماسك مي‌توان پس از استحمام كه منافذ پوست بازتر مي‌باشند يك يا دو گوجه‌فرنگي تازه را له كرده و براي مدت "15" تا "20" دقيقه روي پوست صورت پهن كرد و سپس با آب شستشو داد.

اين ماسك به علت داشتن مواد ارزشمند مي‌تواند در طراوت و شادابي پوست مؤثر واقع شود. البته بايد ذكر كرد كه استفاده از ماسك‌هاي ميوه‌ها احتياج به زمان طولاني دارد و بايد هفته‌اي دو يا سه بار از آن‌ها استفاده كرد‌. چرا كه غلظت مواد مؤثر آن‌ها نسبتا پايين بوده و اثرات آنها كند است و در مقايسه با ماسك‌هاي شيميايي كه غلظت مواد آنها بيش از "20" برابر مواد طبيعي مي‌باشند، احتياج به مصرف مداوم و طولاني دارند ولي در عوض عوارض جانبي محصولات شيميايي را به دنبال ندارند‌.

با توجه به اين كه خوردن سبزي‌هاي تازه و انواع ميوه‌ها براي سلامتي و جلوگيري از چاقي بي‌رويه خانم‌ها داراي اهميت است،‌ خوردن گوجه‌فرنگي به عنوان يك ميوه باارزش در رژيم غذايي روزانه يا هفتگي توصيه مي‌شود.

مصرف مداوم گوجه فرنگي، خطر ابتلا به سرطان پروستات را كاهش مي دهد. اين عامل موثر ليكوپن نام دارد كه يك آنتي اكسيدان است و باعث قرمز رنگ شدن ميوه و سبزيجات مي شود و در برابر راديكال هاي آزاد و زيان آور اكسيژن محافظت مي كند.

تحقيقي كه بر روي "32" بيمار مبتلا به سرطان پروستات انجام گرفته، نشان داد مقدار ليكوپن در بافت پروستات افرادي كه در رژيم غذايي آنها گوجه فرنگي و فراورده هاي آن وجود دارد، زياد است. آسيبهاي ناشي از سرطان پروستات در اين افراد 28 درصد كمتر از دوراني بوده كه گوجه فرنگي مصرف نمي كردند.

اين آمار، تاثير زياد گوجه فرنگي و ليكوپن موجود در آن در پيشگيري و درمان سرطان پروستات را نشان مي دهد. كه مي توان از اين ماده به عنوان يك مكمل غذايي در رژيم بيماران استفاده كرد. 
راديكال هاي آزادي كه از اكسيژن به وجود مي آيد مي تواند بسيار زيان آور بوده و تومورهاي خطرناكي را ايجاد

آمارنامه کشاورزی

جلد دوم : زراعت و باغبانی پرورش کرم ابریشم ، دام و طیور و آبزیان ، منابع طبیعی ، آبادانی روستاها و ساماندهی عشایر ، ترویج و  آموزش کشاورزی و تعاونی روستائی

سال  1381


 

اهم فعالیتها در زمینه مبارزه با آفات و بیماری های نباتات زراعی در سال 1381

 

جدول شماره (3-4-1)????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (( واحد : هکتار ))

 

عملکرد

 

شرح

 

236500

 

مبارزه با کرم ساقه خوار برنج

 

شلتوک

 

190000

 

مبارزه با بیماری ها ( بلاست و غیره )

 

82000

 

مبارزه با سایر آفات

 

561500

 

مبارزه با علفهای هرز

 

5080

 

ضد عفونی بذور ( تن )

 

608000

 

شبکه های مراقبت و پیش آگاهی

 

528500

 

مبارزه زراعی و مکانیکی

 

2268575

 

مبارزه با علفهای هرز

 

گندم

 

70659

 

مبارزه با زنگ

 

16690

 

مبارزه با سایر بیماری ها

 

585858

 

ضد عفونی بذور ( تن )

 

40000

 

مبارزه با آفات

 

250000

 

بازدید و ردیابی مزارع مشکوک به نماتدبرگ و خوشه

 

3500000

 

شبکه های مراقبت و پیش آگاهی

 

80000

 

مبارزه زراعی و مکانیکی

 

57035

 

مبارزه با آفات

 

جو

 

25545

 

مبارزه با بیماری ها

 

197769

 

مبارزه با علفهای هرز

 

50681

 

ضد عفونی بذور ( تن )

 

408000

 

مبارزه با آفات

 

پنبه

 

500

 

مبارزه با بیماری ها

 

80000

 

مبارزه با علفهای هرز

 

2200

 

ضد عفونی بذور ( تن )

 

150000

 

مبارزه زراعی و مکانیکی

 

151000

 

شبکه های مراقبت و پیش آگاهی

 

350000

 

مبارزه با آفات

 

حبوبات

 

65000

 

مبارزه با بیماری ها

 

70000

 

مبارزه با علفهای هرز

 

3700

 

ضد عفونی بذور ( تن )

 

77000

 

مبارزه زراعی و مکانیکی

 

176000

 

شبکه های مراقبت و پیش آگاهی

 

15000

 

مبارزه با آفات

 

کلزا

 

2500

 

مبارزه با بیماری ها

 

42000

 

مبارزه با علفهای هرز

 

50000

 

مبارزه زراعی و مکانیکی

 

60000

 

شبکه های مراقبت و پیش آگاهی

 

-